Leserbrev:

«Utredning» av Romsdalsaksen

Bilde: Illustrasjon av dobbelt så stor flytebru enn det som er tenkt med Romsdalsaksen. Denne har i tillegg en seilingshøyde på 45 meter. Illustrasjon av Statens Vegvesen over Bjørnafjorden, Hordfast   Foto: Illustrasjon av Statens Vegvesen

Leserinnlegg

Vi har registrert at daglig leder i Møreaksen Harald Espeland har kunngjort at Romsdalsaksen AS har avvist samarbeid og deling av informasjon med SVV Vest. Dette både mener han noe om, og undres hvorfor det skjer. Vi føler derfor behov for å forklare hva som har skjedd.

Jørn Inge Løvik  Foto: Olav Skjegstad

Det er riktig at vi fikk en forespørsel fra SVV Vest om vårt grunnlag, og det var noe som vi i utgangspunktet var positive til.
I videre kontakt ble det derimot klart at det dreide seg om en underleveranse til SVV Midt, som i kraft av å være prosjekteier, skulle ferdigstille resultatet.

Vi har tidligere uttrykt oss klart om manglende tillit til SVV Midt, noe vi tror de fleste har forståelse for. Derfor valgte vi å avslå fordi vi ikke ønsker å bli en bidragsyter til en så useriøs "utredning" som det her legges opp til.

RA har fått audiens hos SVV ên gang – 2017. De fikk da opplyst kostnadsberegningene, og det samme fikk også daværende leder av Transportkomiteen på Stortinget – Nikolai Astrup. Dvs at de som har kunnskap og myndighet til å foreta korrigerende grep har fått alle opplysninger de har bedt om.

Tross ny kunnskap om flytebruer, plassering av sykehus, bygging av Tresfjordbrua og bevisstgjøring av viktigheten med Eksportvegen E136 - i tillegg til nasjonale føringer om færrest mulig tunneler, nasjonale stamveier utenom tettbebyggelser og fokus på miljø - har SVV Midt jobbet hardt imot å imøtekomme 11.400 krav om tilleggsutredning.
Dette selv om de i 2011 skrev i konseptvalgsutredningen (KVU) om at en ny utredning av K5 (Sekkenalternativet) ville bli aktuelt dersom teknologi og økonomi for flytebruer kom på plass. K5 var allerede i 2011 den mest samfunnsnyttige traseen.

SVV fikk i januar -19 oppdrag med frist 1.okt om å finne kostnadsreduserende løsninger på alle måter. Også vurdering av tidligere vedtatte tekniske og/eller planløsninger. I SVV sin rapport stod det ingenting om Romsdalsaksen eller oversjøiske løsninger.

Dagen etter derimot – etter sviende kritikk fra Nye Veier AS – kom SVV Midt med at de vil gjøre en enkel vurdering av Romsdalsaksen sammen med oversjøisk MA.

SVV Midt skal altså være i førersetet i kommende «utredning» og skal selv utrede øvrig infrastruktur og samfunnsnyttevurdering av løsningene. Da vet vi allerede svaret.

Siden prestisjen ser ut til å ha blitt mye større enn det faglige hos SVV Midt, har Romsdalsaksen AS avvist å sette sitt stempel på en slik «utredning».

Vi kan også minne om at i meningsmåling av Sentio nylig, viser at nesten 80% av befolkningen ikke ønsker flere lange dype undersjøiske tunneler.

Jørn Inge Løvik, daglig leder Romsdalsaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook