Utredning av Romsdalsaksen og ferje!

Etter årelang kamp fra SV gikk endelig fylkestinget inn for en uttalelse om å utrede Romsdalsaksen og elektriske hyppige ferjer. Dette er svært gledelig og viser at engasjement nytter!

Kim Thoresen-Vestre  Foto: Kjell Langmyren

Leserinnlegg

Som SV-representant i fylkestinget vil jeg takke velgerne for å ta valget 2019 så seriøst at partiene måtte vedta en slik uttalelse. En spesiell takk til Jon Ingar Eik og folka i Romsdalsaksen for jevnt og hardt arbeid!

Endelig kan vi få nok fakta på bordet for å skrinlegge Møreaksen med lang underfjordstunnel en gang for alle!!

Dette har alt å si for klimakampen, for å nå Paris-avtalen og FN sine bærekraftsmål, for å ikke rassere området rundt innfartsveien i Molde og for ei fremtid i Møre og Romsdal der trafikken flyter godt og på mest miljøvennlig og trafikksikker måte! Jeg er så glad at jeg nesten gråter. Nå er det opp til samferdselsministeren å følge opp uttalen fra fylkestinget!

Frank Sve mente at det var til å flire seg ihjel av knefallet til alle partiene som hadde endra mening. Jeg minnet han på at det samme knefallet kunne han også finne i eget parti, for FRP har jo her hoppet etter SV. Vi ble enig om å le med og ikke av hverandre :-)


Kim Thoresen-Vestre 

Fylkestingsrepresentant, SV.