LESERINNLEGG:

Hvor mye er ungdommen i Molde verdt?

Når ungdommen ønsker ungdomskvartalet, er det for en grunn. Tilbudet har vært ikke-eksisterende i flere år og satsningen må skje. Tilbakemeldingen fra ungdom har vært at de savner en møteplass.

UNGDOMSKVARTALET: – Tilbudet har vært ikke-eksisterende i flere år og satsningen må skje, sier Tobias Seth Brudeseth, leder i Molde ungdomsråd.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Molde kommune har brukt marginalt med midler på ungdomssatsning de siste årene ifølge KOSTRA-tallene. Vi ligger langt under hva sammenlignbare kommuner, og landet for øvrig, bruker per ungdom.

Hver gang ungdomsrådet har tatt opp denne problemstillingen overfor politikerne har det hver gang kommet løfte på løfte om at satsningen skal bedres og pengebruken skal opp. Nå når politikerne har muligheten til å følge opp dette velger de heller å gå rundt grøten og forspille den sjansen de har.

Politikere har ikke fulgt med

Borgerlisten mener blant annet at forslaget med ungdomskvartalet er helt absurd og overdimensjonert. At det heller burde legges på nivå med det ungdommen vil ha og behøver fremfor å sitte å maksimere en ønskeliste.

Men ungdommen har faktisk kommet med sine synspunkt, ønsker og behov mens prosessen rundt et ungdomshus har pågått de siste 10 årene.

Det viktigste ble presentert i saksfremlegget om ungdomskvartalet for formannskapet og i uttalelsen ungdomsrådet kom med i forbindelse med den, noe enkelte politikerne tydelig har vist at de ikke leser gjennom og vier oppmerksomhet.

Når vi i ungdomsrådet er positive til å satse på ungdomskvartalet, er det fordi vi ser på fakta og faktisk lytter til ungdommen. Ungdom har gjennom Ungdata 2018 rapportert at 21% av alle unge i Molde kommune er svært plaget med ensomhet og en stor andel savner også en møteplass.

Vi i ungdomsrådet tror at dette prosjektet kan ha en positiv effekt på ensomheten mange barn og unge føler på. Blant annet ved å legge opp til relasjonsbygging, inkludering, aktivisering og det å skape en positiv møteplass der en kan komme som enn er uten å gi dette noen videre tanker.

Dørstokkmila må kuttes for bedre helse

Et bedret helsetilbud for ungdommen er en av de viktigste hjertesakene for ungdomsrådet. Å etablere ungdomskontoret og flytte helsestasjon for ungdom (HFU) som en del av det er med på å åpne noen unike dører.

Muligheten for samarbeid på tvers av enheter som mellom HFU og ressurstjenesten er en viktig faktor Det viktigste derimot er muligheten for at dørstokkmila skal bli så liten som overhodet mulig for ungdom og muligheten for å droppe innom større.

Politikere og andre skal heller ikke glemme at det å drifte HFU (noen politikere kaller dette et mini-sykehus) er en lovpålagt oppgave kommunen har. Å styrke HFU slik er et steg i riktig retning av hva ungdom ønsker.

Lytt til brukerne: Ungdommen

For oss er prosjektet med ungdomskvartalet noe som må sees på som en investering i fremtiden og ikke en kostnad. Men for at kommunen skal kunne se resultater av denne investeringen er det viktig at vi legger stor vekt på utformingen av tilbudet dvs. riktig valg av lokalitet, innhold og åpningstider.

Når 4 ungdomsrepresentanter var på studietur om ungdomshus fikk vi vite hvor viktig oppmøte og deltagelse er for at tilbudet skal være levedyktig og bli bra gjennomført. Når man skal etablere noe for ungdom er det derfor viktig å lytte til hva ungdom vil ha. For det er tross alt vi som vet det best selv.

En investering i framtidas Molde

Når en velger å debattere en slik sak er det viktig å se alle sider. Så langt har det ikke vært et positivt ord om ungdomskvartalet den siste tiden fra andre enn Ap og SV.

Det å satse på ungdomskvartalet er så mye mer enn bare å lage en ungdomsklubb. Det er ikke bare en investering i fremtiden, men også en investering i ungdommens mentale- og fysiske helse, i å skape en møteplass for unge, i å få bukt med «ungdomsproblemene» og så mye mer.

Det eneste vi ønsker nå er at dere må verdsette, prioritere og lytte til ungdommens mening i saken. 

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook