LESERINNLEGG

Klage på farlig skoleveg for barna i Årsbogen på Vevang

Leserinnlegg

Vi klager på at våre barn ikke får slik skoleskyss som det er i andre skolekretser i Eide og vi krever straks en skoleskyss som vi har krav på med hjemmel i grunnskoleloven.

Våre barn er henvist til først å gå opptil 1 kilometer til et busstopp der de må krysse riksveg med 80 km fartsgrense og det er ikke gangfelt langs den kommunale vegen i Årsbogen.

Ved busstoppen på riksveg 64 er det ikke veglys, slik at det har hendt at ventende skoleelever ikke blir observert i mørket og bussen har kjørt forbi, slik  at de ventende elever ikke har blitt med skolebussen. Det er også svært uheldig at skolebarna må gå inntil 1 kilometer i alle slags vær for å komme til busstopp da er de gjerne blitt gjennomvåt og slik skal det ikke være.

Derfor krever vi at  skoleskyssordningen blir forandret og ordnet slik at skolebussen kjører ned den kommunale vegen i Årsbogen der det er god og rommelig snuplass. Det er i dag 7 elever som bor på denne vegstrekningen

Vi er kjent med at i andre deler av kommunen der det mangler fotgjengerovergang i 80 sone er innvilget skoleskyss av nevnte grunn.

Tommy Andersen

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal