LESERINNLEGG

Oppkverna gamle bildekk må bort fra fotballbanene!

På torsdag denne uka skal kommunestyret bestemme om det skal bli forbud mot oppkverna gamle bildekk på fotballbanene i Molde eller ikke. Eller om det kan finnes alternativ. 

– Vi må skaffe oss oversikt over eventuell forurensingsmengde for å kunne iverksette gode tiltak mot at oppkverna gamle bildekk skal havne i naturen, skriver Bjørn Jacobsen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Som Rådmannen skriver i sakspapirene er det gjort mye bra arbeid for å rette opp i gamle synder. Og vi venter på at Miljødirektoratet skal komme med nye nasjonale retningslinjer. Disse må vi selvsagt følge og er vi uenige i dem får vi jobbe politisk på nasjonalt nivå for å endre dem.

Molde kommune er både ansvarlig eier av baner og Forurensningsmyndighet i denne saken. Molde Eiendom og idrettslag er sentrale aktører i drifta av banene. Det er dette som gjør saken så spesiell. Vi må ta på det høyeste alvor at vi er Forurensingmyndighet for et område der mange av barna våre bruker store deler av fritida si.

Vi må skaffe oss oversikt over eventuell forurensingsmengde for å kunne iverksette gode tiltak mot at oppkverna gamle bildekk skal havne i naturen.


I to år har kunstgress ligget slengt i skogen i Granlia: – Jeg velger å tro det skyldes manglende kunnskap om hvor farlig det er

Da kommunen og paintballklubben ble klar over kunstgresset i Granlia torsdag, la de seg langflate. Nå lover klubben umiddelbar opprydding, og kommunen strengere regelverk.


Oppkverna gamle bildekk kan og være helseskadelig for barn å oppholde seg lenge på. Dette vet vi for lite om og er argument som heller mot forbud. Typisk nok kalles det for SBR granulat og ikke det det er: Et avfallsproblem fra bildekkindustrien som har blitt til at barna våre skal leke seg oppå oppkverna gamle bildekk.

SVs forslag fra Formannskapet om å utsette saken til nye regler kommer fra Miljødirektoratet og at Molde kommune innfører forbud mot bruk av gummigranulat opprettholdes. Gammel fyllmasse skal byttes ut og erstattes med et mer miljøvennlig alternativ innen medio 2021 opprettholdes.

I tillegg foreslår vi at: Kommunestyret ber Molde vann og avløp, som ansvarlig fagetat, å utarbeide en forurensingsrapport for alle gummigranulatbanene i kommunen innen neste vår. Rapporten skal gi informasjon om hva som har vært tilført av gummigranulat siden oppstart og hvordan anlegget har vært driftet. Rapporten legges fram for kommunestyret etter at baneeierne har fått mulighet til å uttale seg til den.

På bakgrunn av rapporten og Miljødirektoratets retningslinjer vurderes tiltak som for eksempel sil i alle avløpskummer ved banene.

Helseaspektet for barn som oppholder seg lenge på oppkverna gamle bildekk må og vurderes.

Vi forventer ikke at alle våre forslag skal bli enstemmig vedtatt, men vi forventer at kommunestyret blir et politisk verksted der vi får til gode løsninger for å stoppe forurensing til naturen vår og til at barna våre skal kunne leke trygt.

Bjørn Jacobsen, kommunestyrerepresentant SV

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal