LESERINNLEGG

Partiene må legge til rette for at kvinner får plass i politikken

Audun Lysbakken, partileder i SV og Anne-Merete Varhaugvik, Leder i Molde SV. 

Leserinnlegg

Vi må endre kjønnsbalansen i politikken, men for å kunne gjøre det må vi være bevisst på hvordan en del usynlige strukturer fungerer. Takket være kampen som venstresiden og kvinnebevegelsen i Norge har kjempet i mer enn hundre år er Norge et av verdens mest likestilte land. Vi har rettigheter og muligheter de fleste kvinner i verden ikke har, men vi er fortsatt ikke i mål. Kvinner er underrepresentert i maktposisjoner og kvinner eier mindre enn menn. Dette skyldes patriarkalske strukturer i samfunnet som holdes oppe av tradisjon, kultur og økonomi.

Jeg anså ikke meg selv som feminist når jeg var yngre. Jeg trodde feminister var sinte kvinner med røde strømper som hatet menn. Men det stemmer ikke. Feminisme betyr like rettigheter for både han, hun og hen. Jeg har de siste årene vært stolt over å kalle meg selv feminist.

De politiske partiene må ta ansvar for hvor mange kvinner, ungdommer og minoriteter som får plass i politikken. Man må derfor sikre trygge møteplasser. Det er for eksempel et demokratisk problem om kvinner blir ”tafset” ut av politikken. Metoo kampanjen satte fokus på hvor stort det problemet egentlig er.

I Sosialistisk Venstreparti har vi kjønnsdelte formøter på landsmøter og fylkesmøter. Hensikten er å hindre mannsdominans og hersketeknikker. I praksis innebærer dette at vi har et kort møte før vi starter hvor mennene og kvinnene sitter på hvert sitt rom uten media tilstede. Der snakker vi om partikultur, møtekultur og hersketeknikker. Vi har som mål at det skal være like stor deltakelse av både kvinner og menn i debattene vi har, og i de kjønnsdelte formøtene blir det skapt bevissthet rundt dette. Da jeg deltok på mitt første fylkesårsmøte hadde jeg ingen planer om å stå på talestolen, men på grunn av bevisstgjøringen rundt dette, tok jeg steget opp på podiet allikevel. Når man først har tatt steget og opplevd at det er trygt, så får man lyst til å fortsette.

I SV har vi et landsstyrevedtak på at vi skal prioritere kvinner og minoriteter. Vi er stolt over gruppen vår som heter Skeive Sosialister og vi mener det er viktig å inkludere Sosialistisk Ungdom (SU) i prosessene. Forhandlingsutvalget vårt etter kommunevalget bestod av to kvinner, en ungdom og en skeiv sosialist.

Jeg håper velgerne blir mer bevisst til neste valg ved å gi personstemmer til kvinner og minoriteter de mener fortjener en plass i kommunestyret. Jeg er stolt over at våre velgere ga personstemmer som opprettholdt en 50/50 kjønnsbalanse blant våre representanter. Vi har to ungdommer blant representantene og en fantastisk skeiv sosialist som gruppeleder. Nå gleder jeg meg til å være del av kommunestyret i Nye Molde kommune. 

Anne-Merete Varhaugvik

Leder i Molde SV og Kommunestyrerepresentant for SV

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal