LESERINNLEGG

Cecilie Skjengen, SP: Kampen om makta i Molde - vår versjon

«Først onsdag ettermiddag, få timer før vi hadde fått frist fra Høyre om å signere en avtale, kom AP på banen for å begynne forhandlinger.»
Leserinnlegg

Som en del av kommunestyregruppa til Molde SP syns jeg alle som valgte å stemme Senterpartiet i kommunevalget og som hadde håpet på et rød-grønt skifte bør få høre vår versjon av hva som skjedde i dagene etter valget.

Dette er min versjon av forløpet. Uten å ha deltatt på forhandlingene, men på møtet i kommunestyregruppa onsdag kveld, hvor avgjørelsen om å gå for et blå-grønt samarbeide ble tatt.

Da vi ankom møtet onsdag kl. 19.30 for å gå gjennom utkastet til avtale mellom SP, Høyre, Krf og Venstre møtte vi et tydelig frustrert forhandlingsutvalg, som i 2 døgn hadde prøvd å få til en dialog med AP uten å lyktes. Det var tydelig at forhandlingsutvalget i AP ønsket å fortsette samarbeidet med Høyre om å styre Molde og det var ingen interesse for en dialog med SP.

Først onsdag ettermiddag, få timer før vi hadde fått frist fra Høyre om å signere en avtale, kom AP på banen for å begynne forhandlinger. Unntaket var Anders Torvik fra Nesset, som var den eneste i Aps forhandlingsutvalg som var oppriktig interessert i å diskutere et rød-grønt samarbeid.

Vi fikk da tilsendt et forslag til samarbeidsavtale som AP hadde utarbeidet. En avtale som var svært mangelfull med tanke på konkrete mål og strategier. Det ble i kommunestyregruppa vedtatt å gjøre et nytt forsøk på å få til en samarbeidsavtale med AP, denne gangen med SV og MDG tilstede. Innspill og krav fra SV og MDG kom først inn i avtaleutkastet på et felles forhandlingsmøte i 22-tiden. Et utkast som gav SP liten reell innflytelse ut over ordførervervet.

Med liten vilje til et samarbeide fra Rykhus og co, en god samarbeidsavtale med Høyre, Krf og Venstre, samt en frist forskjøvet til midnatt for å signere avtalen med høyresiden, var det en samlet gruppe med kommunestyre- og vararepresentanter for SP som konkluderte med at et samarbeide med blå side om makta i nye Molde var den desidert beste løsningen før å få gjennom mest mulig SP-politikk de neste 4 årene – og den eneste reelle løsningen slik som ting utviklet seg…

Cecilie Skjengen, kommunestyrerepresentant Nye Molde SP

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal