LESERINNLEGG

«Å fremstille Møreaksen som et aktivum for turismen skurrer grusomt»

Tilsvar til Harald Espeland, Møreaksen AS.

Terje Tovan.  Foto: Kjell Langmyren

Leserinnlegg

Som forventet kom det en lynrask reaksjon på vår annonse i RB fra Harald Espeland. Han er daglig leder i Møreaksen AS og gjør jobben sin.  Innholdet har vi hørt før.  Vi innestår for innholdet i vår annonse.  Å diskutere NHO og hvem som vil hva i næringslivet kan vi holde på med i det uendelige. Vi har imidlertid aldri sagt at «et samlet næringsliv» er mot Møreaksen!  Slikt er det dine meningsfeller som holder på med.  Vi bør vel nå kunne bli enige om at ingen av oss har støtte fra 100 % av næringslivet, og at det ikke er grunnlag for å påberope seg «et samlet næringsliv»!  Her kommer noe som kanskje blir litt i enkleste laget for din debattform: Vi – dine motstandere – vil ikke ha Møreaksen!  Du er flink til å bruke begrepet «feilinformasjon» om dine motstanderes synspunkter.  Espeland. Det er noe som heter samfunnsdebatt og meningsforskjeller!  Det hører til i et levende demokrati.  Du har ikke monopol på sannheten og hva som er godt for samfunnet.


Feilinformasjon og personangrep fra Borgerlisten

Sjelden har vi vært vitne til bruk av så mye feilinformasjon, personangrep og konspirasjonsteorier som det motstanderne av Møreaksen benytter.


Å fremstille Møreaksen som et aktivum for turismen skurrer grusomt. Opplevelsen av en hengebru til Otrøya kompenserer ikke for nesten 3 mil i tunnel, hvorav 13 km under sjøen før vi er på toppen av Ørskogfjellet.  Skal du male fjellene på tunnelveggen?  Hva med fergeturen over fjorden?  Eller Romsdalsaksen, om den skulle komme?  Så godt som tunnelfritt og på overflaten hele veien? 

Molde by slutter ikke på Bolsønes.  Ikke E39 heller. Konseptvalgutredningen (KVU) der fjordkryssingen Vik – Julbøen inngår (det er dette som er Møreaksen) heter «Konseptvalgutredning E39 Ålesund – Bergsøya.»  Statsministeren omtalte Møreaksen som Ålesund – Molde.  Veldig upresist.  Til hvor i Molde da?  Ærlig talt – alt handler om E39! Møreaksen leder E39 gjennom de fineste områdene vi har, og som KVU sier, med betydelig trafikkøkning og økende tungtransport i fremtiden. Det vil vi heller ikke ha.  Vi drar ikke europaveier gjennom byer i vår tidsalder, vi legger dem utenom!

Vi er enige med deg i at E39 går gjennom byen også i dag.  Men siden du mener at strekningen Bolsønes – Kviltorp ikke er «byen», fremstår det litt merkelig at strekningen fergekaia – Bolsønes er byen - en robust strekning med utelukkende næringsarealer.  Fuglset – Kviltorp er også byen, men for det meste bolig- eller rekreasjonsarealer.  At Molde en gang i fremtiden kan måtte komme til å gjøre noe med lokaltrafikken er mulig, men det må bli med helt andre tiltak.

At folk på Vestnes skal velge Årø fremfor Vigra når veien til Vigra blir enda bedre tror jeg rett og slett ikke på.  Et mye større rutetilbud – og fergefri forbindelse.  Hva er dessuten distansen fra Vågstranda, Vikebukt, Tresfjord eller Helland for å komme til sykehuset på Hjelset med hhv Romsdalsaksen og Møreaksen?  Nå snakker vi viktig samband!

At Molde som handelsby taper på MA er ikke noe vi har kommet på selv.  Vi har blitt kontaktet av flere betydelige aktører i handelsnæringen i Molde.  Disse uttrykker stor bekymring. En av dem sa det slik: 

  • «Det vil bli en stor utfordring for oss.  Jeg kan dessuten ikke fornærme min kunder i ytre strøk ved å gå ut mot MA, det vil gå ut over oss.»

Et kjent Ålesundsuttrykk er: «Ei legg ikkje att ei einaste krone på Molde».  Litt fleipete kanskje, men det gir uttrykk for en holdning som nok er der for svært manges del.  Det blir nok adskillig mer handelstrafikk herfra til Moa enn omvendt.

Dine kommentarer om Helge Ortens roller er fullstendig på siden av saken.  Vi refererer til perioden 2006 – 2011 da den fylkeskommunale utredningsgruppen jobbet med Orten som leder.  Og dessuten: Du bør – i likhet med en del andre - lære deg forskjellen på offentlige rollebeskrivelser og «personangrep».  Dette er billig og tendensiøs retorikk!   

Den 12. januar 2017 stakk RB hull på Ortens sentrale påstand om at «vi går glipp av en samfunnsnytte på 1 mrd i året» om vi ikke bygger MA.  RB var den første avisen i fylket som tok ansvar og ringte kilden.  Torgeir Reve henviste til sin assistent Amir Sasson.  Artikkelen sier:

  • «Denne summen er ifølge Amir Sasson, som sto ansvarlig for beregningene, bare et hypotetisk tall. Det viser til den maksimale merverdien forskermiljøet ser at næringslivet i regionen som blir tettere knyttet sammen med Møreaksen kan oppnå. I realiteten vil nok summen bli langt mindre, har Sasson forklart» (min uthevning). Artikkelen fortsetter:

«Forkjemperne for Møreaksen har brukt milliardsummen som et argument for å bygge ut vegen. Fagmiljøet ved Møreforsking mener merverdien maksimalt vil bli 20 prosent av den tradisjonelt utregna summen på 20 milliarder. Altså 4 milliarder for hele prosjektet, langt unna 1 milliard årlig. Hva som blir den faktiske merverdien, kan ingen fastslå med sikkerhet på forhånd.»

Så konfronterer journalisten i samme artikkel Helge Orten:

  • «Du har brukt i din argumentasjon for Møreaksen at det blir en milliard i året?»
  • «Jeg har aldri satt to streker under det svaret, jeg har bare vist til de beregningene vi har fått, blant annet gjennom arbeidet med fergefri E39. Jeg er ingen forsker og skal ikke finne det svaret, men jeg kan ha en oppfatning av det, svarer Helge Orten.».  Kommentar overflødig.

Andre fjordkrysninger vil selvsagt også ha en samfunnsnytte, men vi må utrede litt for å finne den. Avgjørelsen om MA ble i sin tid tatt med en kostnadsmessig feilmargin på pluss minus 40%!   Det at man hittil har brukt 7-800 millioner på skrivebordsprosjektet MA har ingen relevans for utredning av RA – det sier bare sitt om pengegaloppen rundt MA.

Terje Tovan

Borgerlisten

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal