LESERINNLEGG

- Hustadvika som miljøforbilde

Utålmodige på å komme igang: Sofie H. Brekken og Hustadvika Arbeiderparti.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Først vil jeg ønske deg Iver Brevik Jr velkommen og lykke til i politikken i Hustadvika kommune! Du går til spennende og krevende oppgaver til beste for innbyggerne i den nye kommunen!

- Jeg vil berømme deg for et godt leserinnlegg om klima- og miljøutfordringene vi står overfor. Du er innom mange svært viktige områder som det er helt nødvendig at vi tar tak i og du uttaler innledningsvis at av alle politiske saker utmerker klima og miljø seg som vår tids mest betydningsfulle. Det er jeg helt enig med deg i!

Du avslutter med at Senterpartiet vil at miljøsaken alltid skal være på dagsorden og håper at alle andre parti også vil støtte opp om å gjøre vår nye kommune til en foregangskommune for å verne om vår uerstattelige natur.JA Iver Brevik Jr:

- Det vil Hustadvika Arbeiderparti støtte opp om! Vi er faktisk veldig utålmodige på å komme i gang, og det vet jeg at mange av innbyggerne også er.

For det har seg nemlig slik at vi i Hustadvika Arbeiderparti i siste fireårsperiode har jobbet hardt for å få miljø/klimasak på dagsorden - og ikke bare det, men også omsatt i praktisk handling. For snart halvannet år siden fikk undertegnede (på vegne av Fræna/Hustadvika AP), enstemmig vedtatt en intensjon om at Fræna kommune innen utgangen av 2020 skulle ha redusert plastforbruket med 50%! (Eide kommunestyre gjorde senere likelydende vedtak). Dette skjedde etter at det var levert inn en interpellasjon med en bred begrunnelse for behovet for å ta tak i miljø- og klimaspørsmål og med en lang (men ikke uttømmende) rekke forslag til tiltak.

Hva har da skjedd spør du kanskje. Vel, ut over at jeg har purret, og purret, og purret igjen, har det skjedd lite og ingen ting! Og det både i Fræna og Eide. Jeg har sendt spørsmål til ordføreren i Fræna, som jo også er din ordførerkandidat til nye Hustadvika kommune. Hva skjedde? Jo, ordfører svarer at rådmannen ikke kan prioritere denne saken! Det er viktigere ting på agendaen, nemlig kommunesammenslåing. Vi har en dyktig ordfører, rådmann og administrasjon og ja, jeg ser at de har det travelt, men hvis man var enige med deg, og meg, og Hustadvika Arbeiderparti, så hadde denne saken vært løftet opp foran - eller iallefall parallelt med andre viktige saker rådmann og ordfører har tatt seg tid til å jobbe med; tettstedsprogram, sentrumsutvikling, reiselivssatsing (også fremmet gjennom interpellasjon fra AP) mv.

- Da skoleungdommen klima-streiket i vår, fikk jeg invitasjon fra en av lærerne til å komme og fortelle litt om hva kommunen har gjort etter plast-vedtaket. Jeg hadde lyst til å treffe elevene og læreren for å høre hvordan de hadde jobbet og forberedt seg, men, heldigvis hadde jeg nær sagt, så fikk jeg ikke muligheter på grunn av møter på jobben. Heldigvis, fordi jeg ikke hadde noe å fortelle om! Stort sett ingen ting er foreløpig gjort for at vi skal nå målet om å halvere plastforbruket - og også ta andre viktige grep for miljø og klima. Da ungdommene møtte opp foran kommunehuset i Elnesvågen på streikedagen ble de møtt av den nye administrasjonssjefen for Hustadvika kommune og andre ansatte. Det var et godt arrangement, men ordfører var opptatt andre steder og varaordfører fikk ikke beskjed. Så viktig en sak, men ingen fra politisk toppledelse til stede.

Men det er viktig å minne om at mange av innbyggerne, bedrifter, lag og foreninger har tatt tak; de har ryddet strender, plukket plast og innført tiltak som bidrar til å bedre miljø og klima.

- Jeg håper at administrasjonssjefen, sammen med ordfører, lytter til ungdommene og også iverksetter de vedtak kommunestyret fatter! Det er altså ikke behov for noen nye vedtak i første omgang, det handler om å få hentet fram og gjennomført de vedtak som allerede er fattet og å følge intensjonen i interpellasjonen som ble behandlet og vedtatt for snart halvannet år siden. På den måten kan vi bli en foregangskommune for å verne om vår uerstattelige natur! For det er slik som overskriften i interpellasjonen sier: Det er ikke alt som «Årna se i sjynå».

Sett klima på dagsorden - vi er med!

- Sofie Elisabeth H Brekken,

APs «plastinterpellant».

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal