Møreaksen del 2

«Frank Sve skrev i Budstikka 13. juli et par ting som kunne vært hentet rett fra MDGs program, hvor han omtaler undersjøisk tunnel som «miljøfiendtlig» og «gammeldags», og ønsker utredning av fortsatt fergedrift. Velkommen til det grønne skiftet, Sve! Vi håper du blir værende.»

  Foto: Privat

Leserinnlegg

Skrevet av Carl Johansen (MDG)

Den følelsen: Når du er mer enig med Frps fylkesordførerkandidat enn Høyres leder av Stortingets transportkomité. Det skjedde i helga, da jeg leste Ortens svar til mitt innlegg «Hvem tjener på Møreaksen?», med den raffinerte tittelen «Hvem tjener på Møreaksen?». At Orten resirkulerer titlene på MDGs debattinnlegg, gjør imidlertid ikke politikken hans noe grønnere.

Frank Sve skrev derimot i Budstikka 13. juli et par ting som kunne vært hentet rett fra MDGs program, hvor han omtaler undersjøisk tunnel som «miljøfiendtlig» og «gammeldags», og ønsker utredning av fortsatt fergedrift. Velkommen til det grønne skiftet, Sve! Vi håper du blir værende.

Til Orten: Vi trenger ikke mer motorvei, men en plan for hva Møre og Romsdal skal leve av etter olja. Orten og hans meningsfeller synes å tro at bare vi bygger mer vei, blir det flere jobber. Det viser en merkelig økonomisk forståelse fra det selverklærte næringspartiet Høyre. Man skulle tro Høyre mener Norge er et U-land.

Det mer vei gir, er enorme kostnader, nedbygging av uerstattelig natur, økte klimagassutslipp, store vedlikeholdskostnader og økt skatte- og avgiftstrykk. 

I tillegg vil en 4-felts motorvei gjennom Molde være en katastrofe for byen og livskvaliteten til innbyggerne.

Høyre-regjeringen har de siste 6 åra kun produsert økte klimagassutslipp — ikke flere grønne jobber. MDG mener det bør være omvendt. Og at disse tingene henger sammen: Ved å løse klimakrisa, skaper vi morgendagens arbeidsplasser og sikrer fremtidens velferd. Høyres politikk vil derimot gjøre oss alle fattigere.

MDG krever at ethvert samferdsels- og byggeprosjekt skal ha på plass et klima- og naturregnskap før det i det hele tatt vurderes politisk. Vi er rimelig sikre på at fortsatt satsing på el-ferger vil være det beste alternativet, og det går vi til valg på. Men vi ønsker en vurdering av samtlige løsninger velkommen. Jeg tror ikke resultatet kommer til å gå i Ortens favør.

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal