Leserinnlegg:

Avslag på skoleplass ved Tøndergård

Anne Marie Fiksdal.  

Leserinnlegg

De siste dagene har vi lest om ungdommer som har fått avslag på å gå på videregående skole på Tøndergård. Det er trist og skammelig å lese om  familiene sin kamp for få fortsette på en skole der ungdommene føler seg trygg, trivest og utvikler seg. Tøndergård har kompetanse og har lykkes med at både elever og pårørende føler de har ett godt tilbud der de ser fremskritt hos sine. Hvordan kan Fylkeskommunen overkjøre disse foreldrene uten å høre på de som kjenner ungdommene sine best?


Emilie (16) fikk også avslag om videregående utdanning på Tøndergård

– Hun trenger tryggheten

Veronica Sterten mener fylkeskommunen ikke har tatt hensyn til trygghetsbehovet til Emilie i søknadsprosessen.

– Uheldig at de føler det slik

Fylkesutdanningssjef Erik Brekken synes det er leit at elever og foresatte føler seg dårlig behandlet.

 

Jeg har tidligere jobbet ned barn/ ungdom med store utfordringer, og vet hvor mye mange foreldre må kjempe for, at deres kjære skal ha ett godt og rett tilbud i forhold til sine funksjonshemminger.

Kanskje bør de som sitter å jobber med søknadene prøve å bli kjent med eleven, pårørende og andre som står disse ungdommene nært , før de gir avslag? Alt handler ikke om penger, men om mennesker.

Kanskje skal en se på andre sparetiltak før en begynner å ta fra de svakeste?

Vi som har barn og barnebarn som kan være i den ordinære skolen, vet ikke hvor heldige vi er.

Jeg håper foreldrene som står frem, vinner frem, og jeg setter min lit til  at det sittende fylkesting tar grep. Det skal være unødvendig at foreldre skal måtte bruke tid å ressurser på å kjempe i mot byråkratiet.

Blir jeg valgt inn på Fylkestinget vil disse ungdommene være en av mine hjertesaker.

Anne Marie Fiksdal, Møre og Romsdal FrP sin 3.kandidat Fylkestinget Vestnes FrP sin Ordførerkandidat

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal