Leserinnlegg:

– Alle som bor, jobber og driver bedrift i Møre og Romsdal er vinnerne med Møreaksen

JULSUNDBRUA: Brua over Julsundet og den undersjøiske tunnellen vil totalt koste 13 milliarder kr. Illustrasjon: Møreaksen AS 

Leserinnlegg

Hvem tjener på Møreaksen? Det var spørsmålet Carl Johansen og MDG stilte i et leserinnlegg i RB nylig, og det er et spørsmål som fortjener et skikkelig svar. Og det er ikke så komplisert. Alle som bor, jobber og driver bedrift i Møre og Romsdal er vinnerne. 

Vårt fylke er en av de fremste eksport- og verdiskapingsregionene i landet. Det betyr at prosjekter som bidrar til økt verdiskaping i Møre og Romsdal, er positivt for resten av landet, også for de som bor i Oslo. Møreaksen og Hafast er prosjekter, som reduserer reisetiden betydelig, gir økt bevegelsesfrihet og øker attraktiviteten i hele regionen.

MDG er tydeligvis av den oppfatning at veien i seg selv er et problem. Det er en gammeldags klima- og miljøpolitikk, som vitner om manglende tro på den teknologiske utviklingen. Jeg er overbevist om at i løpet av noen få år, vil det som kjører på veiene våre være basert på lav- og nullutslippsløsninger. Da er det lurt å bygge et moderne og trafikksikkert veinett nå. MDG er tydeligvis av den oppfatning at dårlige veier er god klima- og miljøpolitikk. Men dårlige veier er bare dårlige veier.

Krifast, som var ferdig i 1992, sammen med Møreaksen og Hafast vil knytte sammen fylket fergefritt. Sammen med ny teknologi legger det et godt grunnlag for utviklingen av moderne og miljøvennlige kollektivløsninger. Jeg regner med det er en ambisjon MDG deler?

Carl Johansen og MDG er også opptatt av at jeg personlig vil tjene på Møreaksen. Alle som bor i Møre og Romsdal vil tjene på Møreaksen og Hafast, fordi vi får et større og mer attraktivt bo- og arbeidsmarked. Fergefrie fjordkryssinger vil gi økt bevegelsesfrihet og kortere reisetider for veldig mange. 

For min egen del har jeg tenkt å fortsette å bo på Midsund. Jeg er opptatt av å bidra til å videreutvikle det lokalsamfunnet jeg har vokst opp i, og derfor har jeg, sammen med andre, brukt av mine egne sparepenger på å regulere et boligområde. Jeg eier kun 25% av selskapet som eier dette området, og det vil måtte investeres betydelige midler før området er byggeklart. Midsund har behov for flere boligtomter nå, og prosjektet må gjennomføres uavhengig av fremdriften til Møreaksen, fordi det er viktig for utviklingen av Midsund.

Helge Orten

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal