LESERINNLEGG

Jeg… som Klinikksjef?

Anja Cecilie Solvik, Bunadsgeriljaen, her fra et demonstrasjonstog i Oslo i mai.   Foto: Ryan Kelly / NTB scanpi

Leserinnlegg

Det synes å være på høy tid å ansette en klinikksjef som kan stå inne for kriterier helseforetaket selv setter for denne stillingen. Som er å lede klinikk for kvinner, barn og unge på en kvalitetsmessig og nytenkende måte med særlig fokus på pasientene. Det kan nesten virke som om de trekker kandidater opp fra en hatt hvor antall navn er svært få. Jeg tenker det bør på plass flere navn i hatten. Så hvorfor ikke bare skrive mitt eget navn på lappen?

En god leder i helseforetaket skal ta ansvar for å ivareta de ansatte, gjennom å legge til  rette for godt samarbeid.  En leder skal se de ansattes behov og anerkjenne disse. Skape en trygg atmosfære hvor de opplever at de blir hørt og sørge for at den faglige kvaliteten oppdateres slik at arbeidsmiljøet er i stadig utvikling. En klinikksjef har også ansvaret for at denne oppdateringen skjer innenfor de økonomiske rammer som er gitt. I en tid hvor rammene er smale, vil jeg, om mitt navn trekkes, redusere mine ytelser for å komme alle i møte på en klok og likeverdig måte.

Dette vil være med på å sette standard i en tid hvor alle må være med å bære byrden av kutt i helsetilbudet.

Som klinikksjef vil jeg oppfordre til samarbeid mellom alle fire sykehusene i fylket.  Slik kan fagmiljøene stå sterkere. Og det vil styrke spesialisttjenestene ved de lokale avdelingene. Jeg vil jobbe for å videreføre de tjenester klinikker har utviklet gjennom mange år. Som klinikksjef vil jeg være ydmyk i forhold til hvordan jeg kan jobbe for at personalet vil kunne yte det beste de kan for alle pasienter.

Jeg vil samle flokken og jobbe for at alle skal trekke i samme retning. Jeg vil sørge for at alle har det de trenger for å gjøre en så god jobb som mulig. Jeg vil ta ansvar for å vise vei mot målet. Vårt mål, ikke bare helseforetakets mål. Det er det minste jeg kan gjøre med et system hvor de ansatte overhodet ikke har innvirkning på hvem sjef de vil få. Alternativet er splittelse og konflikt. Det er ingen tjent med.

Som leder vil jeg jobbe for at de ansatte vil få spillerom til å utføre sitt arbeid.  Dette gjøres best ved at jeg ofte er til stedet ved klinikkene og blir kjent med strukturene ved de forskjellige avdelingene. Det beste er, synes jeg, i fremtiden å legge til rette for en avdelingsleder ved hver klinikk. Såkalt ”hands on.” Skulle det skje, vil jeg se på min stilling som overflødig. Da rapportering til administrerende direktør likegreit kan gå gjennom avdelingslederen.

Dersom det viser seg i løpet av min tid som klinikksjef at jeg mislykkes i jobben med å levere helsetjenester på en nytenkende måte med særlig fokus på pasientene, samt skape et godt kollegialt felleskap, vil jeg gjøre hva jeg kan for å komme mine ansatte i møte ved å gå i dialog. Dersom denne dialogen ikke fører frem vil jeg selvsagt fratre min stilling og ikke be om en direktørtittel og millionlønn.

Så hva skal helseforetaket gjøre? Jeg vil i alle fall sterkt fraråde å konstituere en midlertidig klinikksjef, som senere får jobben på permanent basis.  Men heller lyse ut stillingen åpent, slik at flere søkere får muligheten. Dersom det skjer trekker jeg mer enn gjerne min søknad- kaster lappen!

På vegne av et folk på Nordmøre som har fått nok av direktører som vrir seg unna, vil jeg oppfordre til en åpen søknadsprosess. Dette for å finne den best kvalifiserte kandidaten, som stiller med plettfri vandel. Ingen er tjent med en klinikksjef fra egne rekker, som kanskje allerede har mistillitsforslag hengende ved seg. Det er et dårlig utgangspunkt for å lede mot et felles mål.

Kunne jeg vært klinikksjef? Antagelig ikke, da jeg har for lite erfaring med byråkrati.  Men fokus på pasientene har jeg. Og det er nettopp det vi ønsker at den neste klinikksjefen skal ha.

Anja Cecilie Solvik

Bunadsgeriljaen