LESERINNLEGG

MDG bommer totalt om Møreaksen

Leserinnlegg

Carl Johansen er bosatt i Oslo og 1.kandidat for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal (MDG). I RB kommer han med en mengde nedrige personangrep mot folk som støtter Møreaksen. Det er bra. Den som ikke kan ta ballen tar som kjent mannen. MDG har gått tom for saklige argumenter mot Møreaksen og benytter seg heller av personangrep.MDG og Johansen ønsker som kjent å skrinlegge mest mulig veibygging i Møre og Romsdal for å prioritere jernbane i og rundt Oslo. Konsekvensen av dette er at sentraliseringen til Oslo vil øke enda mer, avkastningen for den som eier leilighet/eiendom i Oslo vil øke enda mer og enda mer av landets kapital vil bli bundet opp i eiendomsinvestering i og rundt Oslo. Dette vil ha en selvforsterkende effekt og enda mer makt blir flyttet til Oslo, jfr utredningen som viser at Møre og Romsdal står i fare for å miste en av sine plasser på Stortinget.

Det er ikke noe galt i at Osloregionen lykkes. Men det kan ikke være slik at kun Osloregionen skal utvikles. Carl Johansen bruker en nylig fremlagt rapport som argument mot Fergefri E39, fordi Fergefri E39 i sin helhet ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom. Han unnlater imidlertid å nevne at den samme rapporten slår fast at jernbaneutbyggingen rundt Oslo (InterCity) i sin helhet er samfunnsøkonomisk ulønnsom med hele kr 72 milliarder (!). Hvorfor bruker Johansen rapporten så selektivt? Vil MDG droppe jernbaneutbyggingen basert på denne rapporten? Fergefri E39 er Vestlandets InterCity. Her vil det aldri komme jernbane, men det kan komme elbusser. Kan Johansen da forklare hva som er den prinsipielle og miljømessige forskjellen på en el-buss som ruller på Fergefri E39 og et el-tog som ruller på jernbanen rundt Oslo?

Videre ønsker Johansen at mer transport i Møre og Romsdal skal flyttes fra landtransport til sjøtransport. Dessverre har han ikke fått med seg at dette er et veldig sterkt argument for å bygge Møreaksen. I stedet raljerer han over at kortere reisetid innad i Møre og Romsdal neppe kan ha noe å si for næringslivet. Så feil går det an å ta. F.eks. er det flere aktører i fiskeindustrien i Møre og Romsdal som svært gjerne vil overføre mer gods fra landtransport til sjøtransport. Utfordringen er at sjøtransport krever store volum. Skal man lykkes med å samle store volum ut fra en havn må derfor veisystemet rundt denne havnen være effektivt. Det får man ikke til med ferge – uansett hva slags type ferger Johansen måtte tilgodese oss i Møre og Romsdal med. Med Møreaksen blir den lokale logistikken mye mer effektiv. Dermed kan langt mer gods samles i en effektiv havn og flyttes fra landeveien til sjøtransport. Dette vil gi store miljøgevinster, jfr rapporten «Fisk fra vei til sjø» - som Johansen bør ta seg bryet med å lese.

I et av hans ufine angrep er Møreaksen AS og undertegnede målskive for Johansens hamrende tastatur. Han mener at Møreaksen AS vil tjene økonomisk på at Møreaksen blir realisert. Dette viser at Johansen ikke har det minste kjennskap til verken Møreaksen AS eller sakens historikk. Møreaksen AS er eid av fylkeskommunen, kommuner og næringslivet og skal jobbe for at de demokratiske vedtakene om å bygge Møreaksen blir en realitet. Aksjonærenes «gevinst» i Møreaksen AS er altså at demokratisk vedtatt politikk blir gjennomført. Det er skremmende at Johansen mener dette er en snever interesse.

Min jobb som daglig leder i Møreaksen AS er å bli arbeidsledig så raskt som mulig slik at anleggsmaskinene kan ta over. Den dagen kan ikke komme fort nok – til beste for regionen vår.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS


--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal