LESERINNLEGG

Møreaksen – økt mobilitet og kortere reisetid

Helge Orten (H).  Foto: ERIK BIRKELAND

Leserinnlegg

Rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» er et viktig bidrag i arbeidet med neste Nasjonale Transportplan. Noen bruker det til et angrep på fergefri E39. Det er det ingen grunn til. En fergefri løsning over Romsdalsfjorden er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for økt mobilitet, kortere reisetid og et mer attraktivt bo- og arbeidsmarked i vår region.

Hovedbudskapet fra ekspertutvalget er at «bevegelsesfrihet, det vil si opplevelsen av høy mobilitet for folk og for næringsliv i alle deler av landet og ut i verden, er grunnleggende positivt og verdiskapende for vårt moderne samfunn. Med god bruk av ny teknologi kan kostnadseffektive og fremtidsrettede transportløsninger gjøre denne bevegelsesfriheten mer bærekraftig, større og billigere for samfunnet.»

Ekspertutvalget mener det er behov for en mer differensiert tilnærming til fergefri E39, noe jeg er helt enig i. Allerede i dagens NTP, er det gjort klare prioriteringer der Rogfast, Hordfast og Møreaksen er prioritert av fjordkryssingsprosjektene. Det er fordi disse prosjektene bidrar til å redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger og mellom Mørebyene betydelig, og på en slik måte at vi øker attraktiviteten og bygger sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene. Hafast vil ha tilsvarende effekt og bidra til å knytte Søre Sunnmøre og industrimiljøet der fergefritt til resten av fylket. Disse prosjektene er viktig for å utvikle landets fremste eksport- og verdiskapingsregioner.

Det er ikke mulig å oppnå tilsvarende reisetidsbesparelse og bevegelsesfrihet ved bruk av ferge – førerløs eller ikke. En ferge er fortsatt en ferge, og vil ikke kunne gi samme nytte og fleksibilitet som Møreaksen og de andre fergefrie løsningene.

Arbeidet med å optimalisere og stressteste prosjektene på E39 er allerede godt i gang. Det har resultert i at kostnadene for både Hordfast og Møreaksen er betydelig redusert og nettonytten betydelig forbedret, sammenlignet med de beregningene som ligger i Nasjonal Transportplan. Tilsvarende vurderinger må gjøres for de andre prosjektene på E39, og samtlige andre store prosjekter som skal prioriteres i rulleringen av Nasjonal Transportplan.

Morgendagens transportløsninger er utslippsfrie – både på vei, bane, sjø og i luften. Ny teknologi vil gjøre det mulig. I det perspektivet er det viktig å bygge Møreaksen og Hafast. Ikke fordi det er et mål i seg selv å bygge fergefri E39, men fordi det reduserer reisetiden og øker bevegelsesfriheten for innbyggere og næringsliv i fylket, og bidrar til å bygge en svært attraktiv region. De fleste regioner vil gripe en slik mulighet begjærlig.

Helge Orten (H), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen.

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal