LESERINNLEGG

– Utbygging av firefelts veg er ikke i samsvar med tiltakene som må iverksettes for ett bedre bymiljø

Nei til 4 felts veg – trafikktelling etter informasjonsmøte 19. juni

Avgrensing av planområde E39 Bolsønes-Kviltorp Mai 2019. Kart: Statensvegvesen / Kartverket / Fredrik Hovde  Foto: Statensvegvesen / Kartverket / Fredrik Hovde

Leserinnlegg

Det er i etterkant av informasjonsmøte 19.juni 2019 foretatt en trafikktelling. Dette i forbindelse med de spørsmål som ble stilt under møtet. Tellingen ble gjort ved Nettbuss ( fannestrandsvegen71) fra kl. 07:20 til 07:40 den 25 juni, i retning øst mot vest - mot sentrum.

Tellingen viser at i 17 av 18 biler er det kun fører. Lastebiler og firmabiler er trukket ut, da det er lite potensiale for samkjøring i disse kjøretøyene. Antall biler med kun fører i dette tidsrommet vil tilsvare ca. 750 biler i timen, av totalt 984 kjøretøy i timen. Det ble ved møtet foreslått begrensninger i parkeringsmuligheter ved fylkeskommunale og kommunale arbeidsplasser i sentrum. Vi vil gjerne ha de private arbeidsplassene med på miljødugnaden for byen vår, for å fremme mer sykling og samkjøring til jobben. Om vi er beskjedne og tenker oss at med parkeringsreguleringer m.m  får 15 %  til å ta med EN passasjer så ville vi fått 112 færre biler denne timen.

I samme periode ble det observert svært lav utnyttelse i alle busser. Om vi med prissetting og eventuelt økt frekvens kunne tenke oss at ytterligere 10  % av bilene med en fører hadde benyttet seg av buss så ville vi ha redusert antall biler i  timen med ytterligere 75 stk. Det ble observerte 14 syklende og 3 gående i retning mot byen i telleperioden.  Prosjektet 4 felts veg skal legges til rette for syklende og gående. Dette er vanskelig å forstå, det er jo i dag en fantastisk sykkelveg på strekningen som nesten ikke benyttes! Tenker vi oss at ytterligere 5 %  av bilene med kun fører begynner å gå eller sykle, vil ytterligere 37 biler i timen forsvinne. Dette ville totalt redusert trafikken med 224 biler i timen i aktuelle periode. Disse tiltakene kan vi gjøre noe med og det nå! En utbygging av 4 felts veg vil legge tilrette for fortsatt singelkjøring og ikke fremme gåing, sykling og kollektivtransport.

Det er viktig å merke seg at det ikke ble observerte trafikale problemer ved det aktuelle observasjonspunktet ved Fannestrandsvegen i perioden 07:15 til 10:00. Da er vi inne på andre bemerkninger under møtet: Lyskryssene ved Fuglset og Kviltorp. I følge noen av møtedeltakerne så forårsaker disse kryssene oppbygning av lange køer. Det var som nevnt ingen trafikale problemer ved vårt tellepunkt, som kan antyde at noe av problemet ligger i de nevnte lysregulerte kryssene.

Tiltak som rundkjøringer, underganger, overganger og filterfelt ved rundkjøringene vil være løsninger som kan avhjelpe disse problemene. Det nye sykehuset på Hjelset vil også utjevne fordelingen av i trafikken i periodene med kø morgen og ettermiddag. En utbygging av 4 felts veg er etter min mening ikke i samsvar med tiltakene som må iverksettes for ett bedre bymiljø. Planene sammenfaller heller ikke med forventet Befolkningsøkning og krav til fremtidige transportløsninger.

Kjell Hammerø

Beboer, Kviltorp

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal