– Idrettslaget har håndtert kunstgresset på forsvarlig vis

Leserinnlegg

RB har i avisa i 2 dager på rad (fredag og lørdag) fokusert på kunstgress og granulat som kilde til forsøpling og forurensing – det er bra. 

Som tidligere leder i IL Hjelset-Fram gjennom 30 år, reagerer jeg sterkt på framstillingen av idrettslagets håndtering av kunstgresset ift fare for forurensing.

Uten å kontakte idrettslaget drar RB sin fotograf ut i lagets anlegg og tar foto av noe som de mener er kritikkverdig. Dette skjer på et tidspunkt hvor hoppgruppa aktivt jobber med å gjenbruke kunstgress som kommunen har avhendet/solgt til idrettslaget. Dersom  det hadde vært rullet ut i bakken og på sletta med granulatet i, hadde det utgjort en betydelig større fare for forurensing en slik som det har vært lageret i Opdølsbakken.

Personlig mener jeg at dette er feilaktig framstilt som om vi har lagret kunstgress på uforsvarlig måte, og vesentlige opplysninger i saken utelastes.

Kort oppsummering:

Idrettslaget skulle i forbindelse med oppgradering av K-10 hoppbakke i Opdølsbakken bruke mattene fra kunstgressbanen på Lubbenes, uten sand og granulat.

Ingolf Mork (leder i hoppgruppa)og Asgeir Hagen (Molde kommune) var planansvarlige den gang dette ble satt ut i livet.

Vi mottok mye mer enn det vi trengte for vårt formål, og det ble fra kommunens side sagt at dette kunne vi selge videre til andre klubber og lag og få tilbake mye av kjøpesummen, kr 20.000.

Markedet for dette har vært heller labert, særlig med den fokus som de senere årene har blitt satt på granulat som kilde til forurensing.

I forsøket på at å fjerne/riste ut av mattene sand og granulat har hoppgruppas leder (Jostein Dragset) gjort en god jobb de siste par årene, som har resultert i at vi har fått en liten haug som ligger åpent i dagen i hoppbakken, jfr bilde i RB på lørdag.

Det er ingen fare for at dette skal kunne forurense ved å havne på avveier med mindre noen aktivt forsøker å gjøre det.

Her må jeg bemerke at hvis granulat (som er oppmalte bildekk), utgjør en så stor fare for forurensing av elever og vassdrag, så har vi et stort samfunnsproblem med slitasjen på bildekk langs norske veier.

Hvor mange tusen tonn med finmalte partikler fra bildekk havner i elver og sjø? – her savner jeg at noen fokuser på proporsjoner.

Utrangerte bildekk brukes også som  fendere på kaier og i lekeanlegg/barnehager uten at noen fokuserer på faren de utgjør?

Siden dette er etterlatenskaper fra fotballbaner, er det bemerkelsesverdig at media her ikke fokusere på det egentlige problemet som er granulatet i tusenvis av norske fotballbaner, hvor ungene kommer hjem med fotballskoa fulle av granulat som foreldrene sender ut med vaskevannet – nok en gang snakker vi om proporsjoner!

Rullene ble levert av kommunen uten at granulatet var fjernet, og jeg fraktet de selv ned til en garasjen under stillaset i hoppbakkken, hvor de i flere år har ligget sammenrullet under tak i påvente av eget bruk og videresalg.

Når vi nå endelig fikk en bestilling fra Kleive skytterlag på noe ruller av gresset ble disse tatt ut fra lageret og gjort tilgjengelig for avhenting, så blir disse avbildet i RB som en forsøpling av naturen. Konsekvensen er nå at dette blir sendt til RIR i stedet for gjenbruk på Kleive. Hvem som tar regninga for dette får vi ta i ettertid, men første leveranse til Rir var allerede gjort før RB satte fokus på dette som en «oppdaget forurensing». Dette nevnes ikke i RB selv om vi gjorde oppmerksom på dette overfor journalisten. På bakgrunn av RB sine reportasjer om dette som mulig kilde til forurensing har Kleive skytterlag nå annullert sin bestilling, og idrettslaget vil derfor levere alt til RiR og regner med at Molde kommune tar regninga for returen. Det må være rimelig når Molde kommune tok seg betalt av idrettslaget for å kvitte seg med et avfallsproblem for noen år siden.

I februar 2018 tok jeg kontakt med kommunen ift å returnere det vi ikke hadde bruk for fikk vi til svar at dette nå var lagets problem og at vi fikk kontakte RIR om vi ikke hadde bruk for det.

Konklusjon: Idrettslaget har håndtert kunstgresset på forsvarlig vis og vil fortsatt jobbe for et rent og godt oppvekstmiljø på Hjelset.


Med vennlig hilsen

Øystein Solli

Revisor

IL Hjelset-Fram


Mener de svakeste i samfunnet har blitt ei melkeku for kommunen

Familiene og vergene til psykisk utviklingshemmede reagerer på Molde kommunes prispolitikk.

 

Verge: – Husleien er rett og slett for høy

Advokat og verge sier flere må ha bistand fra Nav for å ha råd til å leie kommunale boliger i Molde.


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsporta