LESERINNLEGG

Bostøtte fra stat eller kommune?

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

Leserinnlegg

Gjengs leie-debatten i Molde har vist at det er uklart for enkelte hvem som yter bostøtte.


Endring i «gjengs leie» for langvarige kommunale leietakere skal gi rimeligere husleie, men Molde Eiendom erkjenner at det vil monne lite:

– Hjelper egentlig lite å justere faktorene

SV ville skrote dagens ordning og sette et tak på maks 5.901 kroner for kommunale bofellesskap og tilrettelagte boliger.

 

Rådet for funksjonshemmede ønsket avvikling

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ba i en uttale om at hele ordningen med gjengs leie skrotes for deres grupper.


I noen få kommuner kan man få både statlig og kommunal bostøtte. Alle som har krav på det kan få statlig bostøtte, betalt av Husbanken, etter Husbankens regler, administrert av kommunen.

Noen få kommuner yter også kommunal bostøtte etter kommunens egne regler. Eksempler er noen store bykommuner som Bergen, Bærum og Stavanger, mens Trondheim ikke gir kommunal bostøtte.

Der det er mulig å få både statlig og kommunal bostøtte, blir utbetalinga samordna av Husbanken.

Molde kommune, derimot, yter ikke kommunal bostøtte. Kommunens orientering om bostøtte gjelder bare statlig bostøtte fra Husbanken.


Viderefører «gjengs leie»-prinsippet, men nå blir det nye maksgrenser

– En del boliger med gjengs leie har blitt uforholdsmessige dyre – faktisk over snittleia i Molde, erkjenner ordføreren.

 

Jeg har erfart at det finnes politikere, også medlemmer i politiske utvalg i Molde, som har trodd at kommunen yter bostøtte. Slik er det ikke.

Terje Albregtsen, Molde

--------

Mener de svakeste i samfunnet har blitt ei melkeku for kommunen

Familiene og vergene til psykisk utviklingshemmede reagerer på Molde kommunes prispolitikk.

 

Verge: – Husleien er rett og slett for høy

Advokat og verge sier flere må ha bistand fra Nav for å ha råd til å leie kommunale boliger i Molde.


Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal