LESERINNLEGG

Arbeid – for meg også?

Kjære politikere. Dere kan gi meg bedre livskvalitet!
Leserinnlegg

Det er avgjørende for vår livskvalitet, at vi kan få bidra i samfunnet. At der er arbeidsgivere som har tro på oss, og kan bruke sin makt til å tilrettelegge for arbeid, også for meg som ikke kan klare å mestre en full jobb, som ikke har fagutdanning og som bare er opptatt av å gjøre mitt beste ut fra mine forutsetninger. Jeg er en ung, voksen, med funksjonsnedsettelse, men som elsker å arbeide. Og jeg vet at det er bruk for meg.

Menneskeverd

Det at jeg kan gå på jobb hver dag, og gjøre nytte for meg, gir meg en følelse av verdi, som ikke kan erstattes av noe annet. Det gir mening til hverdagen min, gjør at jeg treffer andre arbeidstagere som setter pris på min innsats, som kjenner meg og gir meg positive tilbakemeldinger og god identitet.

Arbeidsgivere med sans for menneskerettigheter

Vi trenger disse arbeidsgiverne i samfunnet vårt. Statsministeren har snakket varmt om folk med huller i CVen, og at arbeidsgivere må se ressurser i disse menneskene og gi dem en sjanse til å komme tilbake i arbeidslivet. Jeg som ikke har en innholdsrik CV, men bare er glad i å utføre et arbeid, trenger også en arbeidsgiver som ser at det skapes gode ringvirkninger i samfunnet av at jeg har en jobb og kan vise min glede ved å bidra til samfunnet. Og heldigvis har vi mange slik arbeidsgivere i fylket vårt.

Arbeid for alle

Men vi må også ha politikere som ser hvor viktig det er å ha et arbeid for slike som meg, mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vi har politiske parti som har hatt dette slagordet høyt på sin politiske agenda. Men det ser ut som vi må omdefinere begrepet "alle". For i de senere åra har slike som meg blitt skvisa ut av jobben, til fordel for andre som også har vanskeligheter med å skaffe seg jobb. Hvorfor er det ikke flere som ser at samfunnet har bruk for oss alle?

Et samfunn for alle

Vi i NFU jobber for at samfunnet skal ha plass for alle. I NFU, Møre og Romsdal jobber vi i år med et skarpere fokus på arbeid for alle. Vi jobber blant anna for at VTA plasser skal finnes i ordinære bedrifter så vel som i verna bedrifter. Og der er mange som trenger ordninger med bistand i arbeidslivet, enten i en periode eller i lengre tid.

NFU sin oppfordring til politikerne

Noen stemmer på det partiet som jobber godt med samferdsel. Noen stemmer på parti med en klar miljøprofil. NFU, Møre og Romsdal vil anbefale våre medlemmer, nesten 800, å stemme på det partiet som jobber best for et samfunn der alle kan delta på sine premisser. Spesielt i arbeidslivet.

Gjør politiske vedtak som skaffer VTA-plasser til alle som har bruk for det! Det vil skape mange positive ringvirkninger. Samfunnet blir bare rikere av å ta vare på alle våre arbeidstakere. Godt valg!

NFU, Møre og Romsdal Fylkesstyre

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal