LESERINNLEGG

Skit i naboen!

Det er uholdbart om Nesset kommune, som bare har en liten flik av grense til Tingvoll- og Sunndalsfjordsystemet, skal ødelegge for næringsvirksomhet i andre kommuner i og rundt fjordsystemet.

Pål Farstad  Foto: Olav Skjegstad

Leserinnlegg

Et giftdeponi i Rausand i Nesset kommune vil få svært negative konsekvenser for bl.a. turisme og matproduksjon i og ved fjorden. Det er ikke et spørsmål om et giftdeponi vil skade fjordens omdømme, men hvor stort og skadelig dette omdømmetapet vil bli. Jeg er overbevist om at dette omdømmetapet vil bli stort.

Fylkeskommunen og alle andre kommuner enn Nesset som grenser til fjordsystemet går massivt imot deponiplanene. Tingvoll kommune har sågar bevilget penger til arbeidet for å forhindre etablering av deponiet. Dette viser fortvilelsen hos en av nabokommunene, og illustrerer det betenkelige og håpløse med at en kommune bokstavelig talt kan skite i andres reir. Nesset kommune står fritt til å gjøre sine vedtak, men jeg syns det er respektløst av kommunen å neglisjere motstanden fra de andre kommunene i fjordsystemet.

Venstre i Møre og Romsdal er sterkt imot etablering av et avfalls- eller giftdeponi i Nesset. Det har vi formidlet krystallklart til partiledelsen både i møter og på andre måter. For min del har jeg fått anledning til å være med i arbeidsgrupper som har gått grundigere inn i realitetene ved etablering av avfallsdeponiet, og jeg er styrket i min overbevisning om at deponiplanene må avvises. Derfor vil jeg internt i Venstre fortsette å kjempe med nebb og klør mot planene.

Pål Farstad, Venstre

1. Kandidat til fylkestingsvalget

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts meningsportal