LESERINNLEGG

En ventet bompengekatastrofe i Molde

Sindre Pedersen.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Når selv Jonas Gahr Støre begynner å ta til orde mot bompenger, da har det kanskje gått litt langt?
Nå skal det sies at vegprising som han ønsker innebærer at man kjører rundt med en GPS i bilen slik at du betaler for hver eneste meter med asfalt du benytter, kommunal, privat eller statlig, men det er ikke poenget i dette innlegget. Poenget er at FrP i Molde vil fortsette å jobbe mot Bypakken og bompenger til siste slutt.

Har du 10.000 - 20.000 kroner og avse til bompenger for din famile?
Molde fortsatt står i startgropen til å igangsette en bypakke som vil koste innbyggerne svært dyrt i mange tiår fremover. Det vil koste dyrt å komme seg på jobb, det vil koste dyrt å komme seg til fritidsaktiviteter for barn og voksne, det vil koste dyrt å kjøre til butikker, det vil koste dyrt å besøke familie med mer. I tillegg planlegger man også noe som vil rasere hele området fra Bolsønes til Årø, med en firefelts vei hvor bilistene vil få akkurat den samme køen som tidligere. Fokuset på dette har vært svært lite de siste årene, men det er i aller høyeste grad aktuelt selv om Møreaksen lar vente på seg.

Bypakken gir absolutt ingen ting til bilistene
Hva er det Bypakken gir til bilistene? Svaret er absolutt ingen verdens ting. Bilistene skal bare betale for det. Det planlegges en 4 felts vei hvor bilistene får bruke akkurat de samme to feltene som de gjør i dag. Køen vil med andre ord være akkurat like lang mellom 15.45 og 16.15. Så hva går pengene til? To felt skal brukes av kollektivtransporten og størsteparten skal brukes på en bytunnel for å håndtere eventuell trafikk fra Møreaksen, en statlig vei som innbyggerne i Molde skal betale dyrt for.  Vil dette gjøre at flere bytter ut bilen med buss? Nei. Vil dette føre til at flere sykler? Nei.

Hvorfor skal vi late som at vi er en storby?
Det er mange grunner til å flytte hjem til Molde. Vi har en ufattelig nydelig natur, rett utenfor husveggen. Vi har et godt og solid arbeidsmarked med mange gründere og jobbmuligheter. Det er mulig å ta bilen til og fra barnehage, skole, jobb, aktiviteter, kafebesøk osv. Og er ikke det grunnen til at vi bor her? Det at vi slipper unna storbyproblematikken? Det er en av de fremste grunnene til at jeg flyttet hjem og noe vi bør bruke aktivt for å få flere til å flytte hit, fremfor å skremme de bort med økende avgifter for å bo i byen vår.

Si nei til bompenger i Molde ved å stemme FrP
Vi trenger ikke flere avgifter i Molde. Vi har allerede en høy eiendomsskatt, som har økt med 10% hvert eneste år de siste årene. Det er høye boligpriser, som gjør det vanskelig for nyetablerte å flytte hit, og de kommunale avgiftene har gått fra å være blant landets rimeligste til å bli ganske kostbare. Om vi legger bompenger på toppen av dette vil ikke Molde fremstå som en attraktiv by å bo i eller å flytte til.

Fokuset til kommunen må ikke være å innføre økte skatter og avgifter for å berge manglende fokus på effektivisering, men heller å gjøre det mye mer attraktivt å bo i Molde. Få folket som bor her til å trives og nyte hverdagen i det som ikke er en storby, men en fantastisk småby. Da vil byutviklingen fortsette, næringslivet utvikle seg videre, flere vil flytte til den flotte byen vår og vi kan vokse videre.

Sindre Pedersen
Ordførerkandidat
Molde FrP


LESERINNLEGG

Molde si Bypakke er lik milliardar i bompengar!

Over heile landet kjem sanninga fram om Bypakkane; dei skal ikkje betalast over statsbudsjettet men over det urettvise bompengesystemet.