LESERINNLEGG

Vil den nye direktøren også bedre kommunikasjonen?

Åpent brev til administrerende direktør Nils Kvernmo:

TILLITSVALGT: Siri Næs er foretakstillitsvalgt i Norsk psykologforening i Helse Møre og Romsdal. Med kuttvedtak på 200 årsverk er hun bekymret for pasienter med psykiske og rusvansker. Foto: Privat 

Leserinnlegg

Helse Møre og Romsdal har fått ny konstituert direktør, hans oppgave er å kutte foretaket ned til en balansert økonomi. Vil han også stå for en endring i kommunikasjon mellom toppledelsen og oss som jobber ute i tjenestene?

Vi som jobber i psykisk helsevern har møtt døve ører hos den administrative ledelsen i helseforetaket når vi forteller at krav om å ta imot flere pasienter raskere enn før, uten flere ressurser - altså flere behandlere, fører til at vi ikke har tid til å behandle psykisk syke barn og voksne som ikke burde vente.

Manglende involvering av oss som kjenner faget og de som tar avgjørelsene i Helse Møre og Romsdal rammer behandlingstilbudet hardt. 40% av psykologene som jobber med Barn og unge svarer nå at de svært ofte må gi sjeldnere time enn det som er nødvendig for at barna skal ha effekt av behandlingen. Dette fikk vi til svar når vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant psykologene i Helse Møre og Romsdal. Ved voksenpsykiatriske poliklinikker var det 50 % av psykologene som svarte det samme, de hadde sjelden tid til å sette opp pasientene ofte nok. Mange av psykologene svarte også at de måtte avslutte pasienter før anbefalt fordi de hadde krav om å ta imot nye pasienter.

God behandling krever at man hører på de som skal ta de faglige vurderingene og utøve helsehjelpen og de lederne som kjenner sine ansatte. Vi håper Administrerende Direktør Kvernmo også ser nødvendigheten av et samarbeid med tillitsvalgte som representerer ansatte i psykisk helsevern. 

Vedlagt ligger oppsummering fra undersøkelsen.

Viser også til kronikk ved undertegnede i Dagens Medisin 16.5.2019.

Siri Næs, foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Helse Møre og Romsdal HF

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal