LESERINNLEGG

Cruiseskip i Molde

Et cruiseskip til kais i Molde. Illustrasjonsfoto.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Daglig leder for Istad Kraft, Rune Humlung, fortalte på Klimafestival i Molde i januar om muligheten for landstrøm til skip. Det kom fram at Istad nett har klargjort rørføringer i den nye sjøfronten for eventuell uttak av strømforsyning på Storkaia. Istad er klar, men venter på bestilling fra tiltakshaver som må dekke nødvendige investeringer.

I år signerte Molde kommunen, ved ordføreren, en nasjonal «viljeserklæring» for reduserte miljøkonsekvenser fra cruiseskip og større passasjerferger. Dette for å få i gang det grønne skiftet for skipsfarten. Erklæringen gjelder også for skip i havner.

Utslippene fra passasjerskipene ved Storkaia er store. Forurensingen er mer enn klimagasser. Lokal forurensing er også en del av utfordringen når skipene ligger ved kaia. Det slippes ut både giftige NOx-forbindelser, svoveldioksyder, sotpartikler og i tillegg kommer det støy fra skipsgeneratorene. En negativ utvikling for et bysentrum som mange arbeider i og som kommunen ønsker at flere skal bosette seg i.

Beregninger viser at NOx-utslipp fra et stort cruiseskip ved kai i åtte timer tilsvarer det årlige utslippet fra cirka 700 personbiler. På cruiselisten for i år er det meldt inn 34 ankomster til Storkaia.

Vi oppfordrer til et lokalpolitisk engasjement for å få fortgang i tilretteleggingen for landstrøm til alle skipene ved Storkaia.

Flere av hurtigruteskipene er allerede bygget om for å ta imot landstrøm. Selv om de store cruiseskipene kan ha andre tekniske krav til strømleveransen enn mindre passasjerskip, må tilrettelegging for landstrøm til alle skipene bli en prioritert oppgave. Både kommunestyret og havnestyret har et stort miljøansvar.

Naturvernforbundet i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook