LESERINNLEGG

Gratis parkering i sentrum?

  Foto: Bjørn Brunvoll

Molde Venstre vil styrke folkelivet i sentrum og de lengre oppholdene der, skriver Venstres førstekandidat Kjell Johan Vatne i dette innlegget.  Foto: Svein Magne Harnes

Leserinnlegg

Fremskrittspartiet lanserer gratis parkering på korttidsplasser i Storgata for å bidra til økt handel i Sentrum. Intensjonen er fin, men forslaget har flere sider.

– Gratis parkering i Storgata genererer mere trafikk som stadig vil lete etter nærmeste korttidsplass.

– Tilbudet favoriserer den raske handelen og ikke et lengre opphold (folkelivet) i sentrum.

Molde Venstre vil styrke folkelivet i sentrum og de lengre oppholdene. Gørvelplassen, Sjøfronten, Torget og Storgata generelt bidrar til dette med flere treffsteder for den gode samtalen og oppholdsområder for barnefamilier. Vi søker gode kollektivtilbud og gode gang- og sykkelveger. Trafikken i Storgata skal reduseres og raskest mulig bli mere miljøvennlig.


– Vi må få alle innspill på bordet

– Alle påvirkes jo på en måte, sier Molde bydrift.

 

Molde kommune er i gang med ny parkeringsstrategi for byen

P-hus ved Fylkeshuset fortsatt aktuelt

En parkeringskjeller med plass til 200–300 biler ved Fylkeshuset kan i framtida «demme opp» for alle bilene i sentrum.


Molde by har en unik fordel til dette gjennom vårt etablerte parkeringsanlegg tett på sentrum.

Jeg vil derfor heller foreslå gratis parkering første timen i Parkeringstunnelen (Olahåla), der kostnadene f.eks. deles mellom kommunen og Sentrumsforeningen. Det tar faktisk kun «5 min.» å gå fra parkeringen her til sentrum, og du kan stå tørt parkert lengre om nødvendig/ønskelig. Personlig benytter jeg ofte denne muligheten.

Forøvrig hører jeg handelen sliter på grunn av økt netthandel. Det blir et annet tema å bevisstgjøre folket på konsekvensen av den utviklingen.

Kjell Johan Vatne,

1. kandidat Molde Venstre

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook