LESERINNLEGG

Myter på Sunnmøre

Rasmus Rasmussen   Foto: Arild Waagbø PANORAMA

Leserinnlegg

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund er bekymret for økonomien i det lokale helseforetaket Helse Møre og Romsdal, og forklarer: «Grunnen til at økonomien er pressa er jo at dei skal få råd til eit nytt sjukehus i Molde.»

Det er ganske oppsiktsvekkende at ordføreren i Ålesund, som jobber tett sammen med sin rådmann og tidligere direktør i helseforetaket lokalisert nettopp i Ålesund, ikke har forstått grunnen til den elendige økonomien i det lokale helseforetaket. Den pressede økonomiske situasjonen skyldes store årlige driftsunderskudd over mange år, og en dertil gedigen akkumulert gjeld. Dette har ingen ting å gjøre med det planlagte fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, som Aurdal synes å tro er et sykehus for Molde. Sparetiltak er nødvendig, helt uavhengig av om nytt sykehus bygges eller ei.


Ålesund-ordfører:

– Vent med det nye Molde-sjukehuset

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal mener det nye fellesjukehuset i Molde må settes på vent.


Det er utrolig at en så dreven politiker, tredjemann på Aps fylkestingsliste, ennå ikke har forstått dette, og vil utsette byggingen av det planlagte fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal. Om hun faktisk har forstått den virkelige sammenhengen, så er hennes utsagn bevisst spredning av en løgn. Leseren får selv ta stilling til hvilken beskrivelse av ordføreren som er dekkende.

Det er fortsatt drift av fire sykehus i vårt fylke som mangler finansiering, noe vi erfarer hvert år. Det nye sykehuset er allerede finansiert, pengene er for lengst bevilget av Stortinget. Det er det regionale helseforetaket, Helse Midt-Norge, som er ansvarlig for byggingen av nye sykehus. Her er økonomien god, siste års overskudd er vel 600 mill. Det er derfor ingen grunn for utsettelse av byggingen av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal.

En utsettelse, slik ordfører Aurdal går inn for, vil faktisk forlenge de økonomiske problemene for det lokale helseforetaket, fordi man da går glipp av årlige besparelser i driftskostnader på omkring 100 mill. Dette er tall hennes rådmann kjenner godt til, det var hun som stod for beregningene av disse.

For å lette det økonomiske presset på helseforetakene er det innført nye lånebetingelser. Her greier lederen i avisen Sunnmørsposten det kunststykket å omtale de økte valgmulighetene som om det har en negativ verdi. Ingen opsjon, som inneholder de opprinnelige alternativene i tillegg til nye valg, kan ha en negativ verdi.

Avisen ga i sin tid bred omtale av en påvist metodefeil i beregningene ved Nordøyvegen. Men avisen begår selv en enda større metodefeil når den summerer kontantstrømmen fra lånet over 35 år, uten noen form får nåverdiberegning. Det kan bare gjøres om relevant kalkulasjonsrente er 0 %. Avisen synes å mene at lang tilbakebetalingstid er ugunstig, og at det er bedre med serielån framfor det nye alternativet annuitetslån. En slik konklusjon er korrekt om relevant kalkulasjonsrente er mindre enn den effektive lånerenten. Men da er begge låntypene ulønnsomme.


Regjeringen vil legge til rette for nye sjukehus-investeringer med bedre lånebetingelser:

Høie: - Kan lette trykket med 30 - 60 mill. kr årlig for Helse Midt-Norge

Nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal mellom prosjekter som omfattes av ny ordning.


Helseforetaket mottar et relativt billig subsidiert lån, og kan investere frie midler i kapitalmarkedet. Det er derfor grunn for å anta at relevant kalkulasjonsrente er større enn effektiv lånrente. Da er i så fall Sunnmørspostens konklusjon helt feil. Den beste låneformen er da annuitetslån, og lange nedbetalingstider er bedre enn korte.

Det er nok for mye forlangt å tro at denne metodefeilen Sunnmørsposten selv begår, får samme oppslag i avisen som metodefeilen andre begikk ved Nordøyvegen.

Rasmus Rasmussen, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal