LESERINNLEGG

Logikk og skjulte agendaer

«Det er grunn for å minne om at det var legene ved sykehuset i Kristiansund som i sin tid kjempet hardest for ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal.»

– HENSIKTEN ER Å STOPPE NYTT FELLES SYKEHUS: «Nå oppfordrer ordfører Neergaard og Orkidé hele Nordmøre om å misbruke fritt sykehusvalg - ikke for behandlingens skyld, men for økte kostnaders skyld for å skade økonomien til eget helseforetak. Hensikten er den samme som Bunadsgeriljaen – å stoppe byggingen av nytt felles sykehus,» skriver Terje Sundsbø.   Foto: Privat

Leserinnlegg

Lars Valderhaug forstår ikke at jeg kan hevde at bunadsgeriljaen på Nordmøre seiler under falsk flagg når deres uuttalte mål er å stoppe byggingen av et nytt felles sykehus for Nordmøre og Romsdal, mens de utad hevder de kun aksjonerer mot samling av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund før fellessykehuset på Hjelset står ferdig.


LESERINNLEGG:

Å seile under falsk flagg

«Er det vanlig på Nordmøre å seile under falsk flagg og tale med to tunger?»

 

LESARINNLEGG:

Svar til «Å seile under falsk flagg»

«At det kan stå om liv også for dei som bur nær sjukehuset viser vel at at det er rett å kjempe for å behalde ei fødeavdeling så nær som mogeleg der folk bur?»

 

Valderhaug mener tydeligvis at det er OK å ikke framstå med sin egentlige agenda, fordi to sykehus gir mer nærhet enn ett. Blir det mer etisk å tale med to tunger av den grunn?

Valderhaug har helt rett i at det kan stå om liv med små tidsmarginer. Det betyr at det også kan være kritisk for de som bor nær et sykehus. Da er det uetisk å ignorere disse, og fokusere på pasientene med lange reisetider. Det er et av momentene mot å samle fødeavdelingene før SNR står ferdig.

Men å beholde akutt og fødeavdelinger ved to sykehus etter at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er ferdig, er en helt håpløs løsning. De fleste fødsler er ikke akutte situasjoner, og en felles fødeavdeling vil derfor være det desidert beste for de fødende og barna.

Å bemanne to akuttavdelinger er enda mindre forsvarlig. Det er grunn for å minne om at det var legene ved sykehuset i Kristiansund som i sin tid kjempet hardest for ett felles sykehus for Nordmøre og Romsdal. Det betyr også én fødeavdeling og én akuttavdeling.

Det er merkelig at Valderhaug ikke etterlyste Bunadsgeriljaen da helseminister Støre (Ap) i 2012 vedtok fellessykehus, etter et massivt krav fra et samstemt Orkidé. Allerede da var det jo klart at man mistet nærhet siden to sykehus skulle bli til ett. Den gang feiret ordfører Øyen i Kristiansund seieren med champagne. Da lokaliseringsvedtaket kom i 2014 slettet han all sin korrespondanse.

Nå oppfordrer ordfører Neergaard og Orkidé hele Nordmøre om å misbruke fritt sykehusvalg - ikke for behandlingens skyld, men for økte kostnaders skyld for å skade økonomien til eget helseforetak. Hensikten er den samme som Bunadsgeriljaen – å stoppe byggingen av nytt felles sykehus.

Forsvarer du disse aksjonene, siden hensikten er å opprettholde dagens situasjon med to sykehus?

Terje Sundsbø, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook