LESERINNLEGG

Vil samarbeide med alle som setter klima først

Leserinnlegg

Høyres fylkesordførerkandidat i Møre og Romsdal, Anders Riise, forsøker i lørdagens RB å skremme folk fra å stemme MDG ved å vise til Oslo. I Oslo har klimagassutslippene gått ned med 16 prosent i siste periode, lufta er for første gang ikke helseskadelig å puste i, og byen legges til rette for CO2-frie kollektivløsninger og de menneskene som faktisk bor der.


 

Så mye for skremselspropagandaen. Verre er likevel Riises påstand om at Høyre er et «næringsvennlig ja-parti». Enten det gjelder oljenæringa, oppdrettsnæringa eller pelsdyrnæringa — Høyre sier villig ja til alt som gir kortsiktig profitt, uavhengig av hvor store kostnadene måtte bli for mennesker, dyr og miljø. Partiet sier derimot konsekvent nei til omstilling for å skape det vi skal leve av i morgen. Fordi den oljeavhengige norske økonomien er så uløselig knyttet til klimapolitikken, er Høyres næringspolitikk en oppskrift på fremtidig massearbeidsløshet og klimakrise.

Riise hevder videre at Høyre setter innbyggerne i sentrum. Han mener åpenbart ikke de 40 000 unge innbyggerne, mange av dem i Møre og Romsdal, som nylig gikk ut i streik fordi Høyre-regjeringas klimapolitikk er grunnleggende mislykket.

For å være helt klar: MDG kan samarbeide med alle partier vi har tilstrekkelig politikk til felles med, og som faktisk vil gjøre noe med det alle påstår de mener er vår tids viktigste sak. Vi er heller ikke mot privatisering, slik Riise hevder, men vi gjør det nettopp ikke til en ideologi, slik Høyre gjør. Vi ser at noen tjenester egner seg bedre til å konkurranseutsette enn andre, og all erfaring tilsier at tjenester til mennesker i sårbare livssituasjoner, som de av våre medborgere som nærmer seg livets slutt, egner seg spesielt dårlig til å presses inn i en liberalistisk tankegang.

Det betyr ikke at ideologi ikke er viktig, slik det selvsagt heller ikke er uviktig for Høyre. MDG er grunnlagt på prinsippene om økologi, helhet og bærekraft. Sirkeløkonomien står sentralt — prinsippet om at alle stoffer og all energi skal holdes i så lukkede kretsløp som mulig, og at ingenting skal kastes. Dette gjelder også CO2. I stedet for å erstatte fossile med fornybare energikilder, og fange, lagre og gjenbruke CO2, bruker vi atmosfæren og havene våre som en gigantisk søppelbøtte for CO2 og andre klimagasser. Nå er disse essensielle livssystemene, avgjørende for vår overlevelse, mettet. Likevel fortsetter vi å tømme samme mengde CO2 i luft og vann, som om vi ikke visste bedre. Resultatet er ekstremvær, flom, tørke, sult, folkevandringer og krig — med mindre vi gjør noe nå.

Høyre foretrekker å la være. Partiet som liker å late som det ikke er ideologisk, er tuftet på økonomisk liberalisme, slik Ap er tuftet på sosialisme. Felles for begge ideologier er at de ble utviklet gjennom en kamp for å fordele de økonomiske godene av den industrielle revolusjon, som var drevet frem av kullkraft. Nå trenger vi en ny, grønn revolusjon, og de gamle ideologiene viser med all tydelighet at de er utdaterte: Både Ap- og Høyre-regjeringene har de siste tiårene feilet totalt i å få klimagassutslippene ned, og i å begynne omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Det Norge trenger er massiv satsning på nye næringer innen bioøkonomi, skogbruk, havbruk, fornybar energi, transport og teknologi. Vi trenger en skikkelig diversifisering av økonomien i stedet for å fortsette som ensidig råvareprodusent. Kort sagt, vi trenger å bli mer som et vanlig, europeisk land, med en robust, grønn økonomi som vil skape nye, godt betalte arbeidsplasser, i stedet for å sitte med hendene i fanget og se på at vi taper de gamle. Høyre vil i stedet fortsette å satse på olja.

Dette er altså «næringslivs- og ja-partiet» Høyre. Klimastreikende ungdommer er blant dem som ikke lar seg lure. Det samme er Den norske kirke, som har gått til det skritt å oppfordre folk til å stemme for klima i høstens valg. Og det samme er stadig flere fagforeninger og fremadskuende investorer.

Hvis MDG skulle få avgjørende innflytelse på fylkestinget til høsten, blir det interessant å se hvor mye Anders Riise og hans parti faktisk bryr seg om de unge og alle de andre innbyggerne som skal komme — og stemme — etter oss.

Carl Johansen, Førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook