LESERINNLEGG:

Møreaksen og lastebileierforbundet

Harald Espeland  Foto: Bjørn brunvoll

Leserinnlegg

Norges Lastebileierforbund (NLF) hevder de ikke er imot Møreaksen, bare imot tunnelen på Møreaksen. Men det er ikke bare tunneler NLF er imot. I Hordaland har NLF gått til kamp mot den planlagte flytebroen over Bjørnafjorden (jfr uttalelse fra NLF 01.11.18).

De mener at flytebroen «blir det største naturinngrepet i Hordaland noensinne» og «vil rasere den vakre skjærgården» og «skade verneverdig natur».

Hvorfor ønsker NLF da flytebro på Romsdalsfjorden? Og hvordan kan NLF i det hele tatt åpne opp for å legge motorvei på vakre og verneverdige Veøya?

Videre skriver NLF at: «Bjørnafjorden er åpen og vakker, men utsatt for uvær. Hva skjer når vinden blir for sterk? Vi frykter at vogntog kan bli stående værfaste på land.»

Hvorfor er ikke NLF bekymret for sterk vind og værfaste vogntog ved flytebro på Romsdalsfjorden?

Flytebro på Bjørnafjorden har vært utredet i 10 år. Likevel mener NLF at flytebroen der «er et teknisk og økonomisk eksperiment, med en usikker sluttregning»

Hvorfor anser ikke NLF flytebro på Romsdalsfjorden som et teknisk og økonomisk eksperiment med usikker sluttregning?

Bærekraft handler om balanse mellom miljø, økonomisk vekst og samfunnsutvikling. I lys av dette er det uforståelig at NLF bruker bærekraft og miljø som argument mot en enkelt tunnel. Logistikksystemet må sees i en helhet og ikke snevres inn til hvert enkelt vogntog og hver enkelt tunnel. Nylig tok Vikomar-sjefen til orde for at bedre lokal logistikk på land med Møreaksen vil kunne bidra til mer effektive havner og at mer transport flyttes fra land til sjø. I så tilfelle kan dette totalt sett bidra til vesentlige utslippskutt. Dette ville for eksempel kunne redusert antall vogntog som må «klatre» opp stigningen i Romsdalen med de utslipp det medfører.

Det er vanskelig å forholde seg til at NLF fullstendig bytter argumentasjon fra veiprosjekt til veiprosjekt. Heldigvis ser store deler av næringslivet helheten i hva Møreaksen vil bety.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook