LESERINNLEGG:

Dette er «tøv» Steinsvoll, sier Frank Sve.

Mellvin Steinsvoll  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

I mitt leserinnlegg i avisene 2. april om den håpløse økonomiske situasjon som Helse Møre og Romsdal er i, og som Frank Sve sikter til i sitt innlegg i RB i 5. april, sier jeg meg enig i Sve sin etterlysning av regjeringspartiet Høyre i sjukehussaken. I midlertid så sier jeg også i innlegget at jeg venter mindre enighet når jeg plasserer regjeringspartiet FrP i det felles ansvar som flertallsregjeringen står i.


LESERINNLEGG

Dette er «tøv», Steinsvoll!

Og, det veit du så inderleg godt Mellvin Steinsvoll.

 

Naturligvis kom reaksjon fra FrP-toppen, noe annet hadde for meg vært uventet.

I stedet for at Sve tar innover seg at FrP som regjeringsparti de siste 5-6 årene, har hatt medansvar for den forverringen som har skjedd i Helse Møre og Romsdal sin økonomi, bruker han 8 avsnitt til å fortelle meg og leserne noe som han mener at jeg vet så inderlig godt. Sve burde tatt med et 9. avsnitt som jeg også vet noe om; FrP var også ivrige med for å få på plass dagens helseforetaksmodell. 

Uansett hva Frank Sve måtte mene om hva som er tøvete i den svært kaotiske situasjon Helse Møre og Romsdal står i, så er det pasientene, deres rettigheter samt beredskap og trygghet som saken dreiser seg om. Både jeg og befolkningen i Møre og Romsdal, legger naturligvis merke til at Frank Sve fra sine posisjoner i det politisk landskap, mener det er «tøv» når det blir pekt på hvem som har ansvaret. Frank Sve vet så inderlig godt hvem som har svaret i denne saken, og han bør også vite at det vet de aller fleste som bor i Møre og Romsdal og som er opptatt av et godt sjukehustilbud, trygghet for fødende og godt rehabiliteringstilbud. Uansett hvem som sitter i regjering, så er det på det nivået hovedansvaret ligger når helsetilbudene til folket så nært som mulig der de bor, blir satt i spill.

Å se på historien er mange ganger viktig, de fleste av oss kan lære av det som kommer frem av en evaluering. Det det nå gjelder, er at befolkningen i Møre og Romsdal må sikres den sjukehusbehandling og rehabilitering de etter loven har krav på.  Det er nå vi trenger tiltakene. Det er nå flertallsregjeringen må på banen. Slik ser jeg det og så får jeg bare leve med at Frank Sve mener at det jeg sier er tøv.


Mellvin Steinsvoll, 6. plass for Ap på lista til fylkestingsvalget i Møre og Romsdal, 10. plass for Ap på lista til kommunestyrevalget i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook