LESERINNLEGG

Brukerutvalget for SNR: Frykter uroen vil påvirke negativt

Leserinnlegg

Brukerutvalget for SNR er et upolitisk utvalgt organ som har som formål å påvirke utviklingen av tjenestetilbudet i det planlagte akuttsykehuset på Hjelset og tilbudene i DMS i Kristiansund til det beste for pasienter og pårørende.

Vi ser med en viss bekymring på den politisk uroen mellom kommunene på Nordmøre og Helse Møre og Romsdal. Vi frykter at denne uroen kan påvirke negativt planarbeidet for det fremtidige helsetilbudet til befolkningen i Nordmøre og Romsdal. Det gjelder særskilt planleggingen av DMS i Kristiansund der det i utgangspunktet er tenkt stor grad av samhandling mellom Kristiansund kommune og de andre kommunene på Nordmøre for å skape et helhetlig helsetilbud til det beste for befolkningen.

Brukerutvalget for SNR opplever at vedtak som ble fattet av styret i Helse Møre og Romsdal 27. mars kom på et ugunstig tidspunkt i forhold til det planlagte forløp vedrørende sammenslåing av sykehusene i Kristiansund og Molde.

Brukerutvalget i SNR vil henstille partene om å bidra med ressurser i det videre planarbeidet for det fremtidige helsetilbudet på Nordmøre og i Romsdal.

Brukerutvalget for SNR har til nå opplevd en positiv og konstruktiv dialog og samhandling mellom alle parter i planprosessen.

Vi i Brukerutvalget for SNR frykter at en stor pasientlekkasje til St. Olavs Hospital på sikt vil svekke økonomien til Helse Møre og Romsdal og føre til et svekket pasienttilbud til befolkningen i hele fylket.

På vegne av Brukerutvalget for SNR

Steinar Waksvik

leder

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook