LESERINNLEGG

Støtt ordføreropprøret på Nordmøre!

Per Gimnes  Foto: Erik Birkeland

Leserinnlegg

9 av 9 ordførere på Nordmøre har skrevet brev og varslet oppsigelse av alle avtaler med HMR, dersom styret i HMR vedtar flytting av fødeavdelingen fra Kristiansund sykehus til Molde sykehus flere år før fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal står ferdig, samt nedlegging av den spesialiserte rehabiliteringen i Aure. Nedlegging av sengepostene på Sjøholt DPS, Mork rehabilitering og mange andre reduksjoner innenfor HMR, Nedlegging av Aure rehabiliteringssenter ble utsatt fordi et privat initiativ for videre drift ble kjent dagen før.

Vedtakene ble gjort av styret i HMR 27.03.2019, og ordføreraksjonen blir nå oversendt de respektive kommunestyrer for endelige vedtak om avtaleoppsigelse. Ordføreropprøret på Nordmøre kan få betydning for de øvrige vedtak om nedlegging som Sjøholt DPS om øvrige kommuner i Møre og Romsdal, og fylkespartiene støtter aksjonen.

I Gjemnes kommune er første mulige behandlingsdag i kommunestyremøte tirsdag 02.04.


Gjemnes kommune vil si opp avtalen med Helse Møre og Romsdal

Ordføreren tror utredningen fra Gjemnes vil bli brukt av de andre Nordmørs-kommunene når de skal behandle saka.


Dersom de varslede oppsigelse av samarbeidsavtalene mellom kommunene på Nordmøre og helse HMR gjennomføres, kan dette skape et momentum i prosessen med økonomisk motiverte nedlegginger og reduserte tjenestetilbud i HMR sitt virkeområde, som setter prosessen i bero en kort periode. Dette kan gi Helse Midt, helseminister, regjering, og storting den nødvendige tid til å beslutte økte bevilgninger til å opprettholde de foreslåtte nedskjæringer, til HMR har gjennomført alle utredninger og beregning av virkninger og besparelser som vedtakene medfører for innbyggernes helsetjenestetilbud, samt forberedt alternative behandlingstilbud til pasientene før vedtakene iverksettes.

Send din støttemelding til ordførere, kommunestyrerepresentanter, kommunepartier og kommunale postmottak i de ni nordmørskommunene, samt fylkeskommunen, de politiske fylkespartiene og øvrige kommuner i Møre og Romsdal .

Ta i bruk alle medier og kommunikasjonsmidler for å gi kommunestyrene DIN beskjed om å støtte og gjennomføre avtaleoppsigelsene.

Nok er nok, og vi må stå sammen i hele fylket, bak ordførerne, i deres innsats for å trygge befolkningens liv og Helse.

Dette innlegget må deles og nå hele Norges befolkning for å oppnå påvirkningskraft nok til å oppnå en endring av helsebyråkratenes omfattende sentralisering og nedbygging av helseinstitusjoner der folk bor over hele landet. Start gjerne underskriftsaksjoner og kampanjer for maksimal oppslutning.

Gjemnes = Nordmøre samler støtte på facebook, og vil sende resultatet til partigruppene på Stortinget når nordmørskommunene har vedtatt oppsigelse av avtalene med HMR.

Gjemnes=Nordmøre

Per Gimnes