LESERINNLEGG

Miljøappell

– Vi må begynne å behandle en krise som en krise og ikke bare en nyhet vi hører om hver dag, skriver Olava og Andrea.

Plastsøppel på Bygdøy i Oslo. Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

Leserinnlegg

Vi alle vet hva som skjer om vi fortsetter på denne måten.  Vi må begynne å tenke på at selv om vi tror det er bare en liten bit plastikk som sikkert ikke gjør mye forskjell så gjør den det, så vi må tenke på konsekvensene av handlingene våre. Vi må begynne å behandle en krise som en krise og ikke bare en nyhet vi hører om hver dag, men som ingen gjør noe med.

I årene 2008 - 2009, var det bare 62 prosent av mennesker på jorda som visste om global oppvarming.

Derfor må vi ta et valg, vi kan enten sitte inne og bare lese om det i avisa eller vi kan bli med og gjøre vår fremtid grønnere.

“Ettersom våre ledere opptrer som barn, må vi gjøre noe med det de skulle gjort for lenge siden” - Greta Thunberg.

Det er voksne som har mest ansvar og det er de som må gjøre noe. Vi kan ikke bare rydde opp etter alt de gjør, så det er viktig at alle her bryr seg og ikke bare sier at vi bare står her og demonstrer om noe vi ikke vet noe om. Hvem er det sitt ansvar at vi får vite mer om hva som faktisk skjer ute i verden? Hvem er det sitt ansvar at vi får vite at oldebarna våre kanskje må leve på en planet full av søppel? Det er de voksne.

I 2017 var Norges CO2 utslipp (klimagasser i mill.tonn):

Olje- og gassutvinning 14,7

Industri og bergverk 12,1

Energiforsyning 1,9

Oppvarming i andre næringer og husholdninger 1,0

Veitrafikk 8,8

Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 7,0

Jordbruk 4,5

Skal Norge oppfylle sine internasjonale forpliktelser og stoppe tapet av biologiske mangfold må vi verne mer natur og spesielt skog.

Spiser du asfalt til frokost? Nei, så derfor er det viktig at vi verner om matjord og skog.

Vi har 35000 tonn plast på jorda og bare 9 prosent blir resirkulert.  Vi må begynne å gjøre noe nå, ikke bare si “vi gjør det senere”.

Vi har 93 prosent vann på jorda, 3 prosent is, 3 prosent kontinenter, 1 prosent atmosfære.

Vi har 97 prosent saltvann på jorda og bare 3 prosent ferskvann. Forsetter vi på denne måten må vi drikke saltvann hele livet.

Det er vår framtid og alle må huske at det kommer mennesker etter oss. Forandringen må komme nå!

Takk for oss.

Olava og Andrea, 6B Eide barneskole

Kilder: SSB (2017), https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/klimagassn/aar-endelige/2018-12-11

Pelham, Brett (2009). «Awareness, Opinions about Global Warming Vary Worldwide». Gallup.

-------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook