LESERINNLEGG

Kommunevåpen nye Molde kommune

Valg av kommunevåpen for nye Molde kommune vekker selvsagt sterke følelser og stort engasjement. Derfor har det vært viktig å gjennomføre en ryddig prosess.
Leserinnlegg

I § 3 i intensjonsavtalen og den endelige avtalen mellom Midsund, Nesset og Molde ble det fastslått at det nye kommunenavnet skal være Molde og kommunesenteret er Molde. Når det gjelder kommunevåpen står det: «Det lyses ut en konkurranse om nytt kommunevåpen i regi av Fellesnemda.» 

Fellesnemda delegerte arbeidet til en arbeidsgruppe, Kulturgruppa, med lik representasjon fra de 3 kommunene.

Fellesnemda behandlet den 28.02.2018 Nytt kommunevåpen: Mål, justert fremdriftsplan og valg av jury. I møtet fremmet jeg forslag om at Molde kommunes eksisterende kommunevåpen skulle tas med videre i prosessen. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Alle representantene i Fellesnemda mente altså at Moldes kommunevåpen burde være et reelt alternativ for nye Molde kommune.

Kulturgruppa inviterte innbyggerne til en avstemming blant 6 ulike forslag til nytt kommunevåpen. Hele 3.833 valgte å stemme, og 56 % av stemmene gikk til Moldes eksiterende kommunevåpen. »Storslått og energisk» ble rangert som nummer 2 med 19 % av stemmene, men kom best ut i Nesset og Midsund. Moldes kommunevåpen ble rangert som nr 2 både i Nesset og Midsund. 

Kulturgruppa presentere sin innstilling til prosjektrådmannen nye Molde kommune. Innstillingen var delt; 7 mente «storslått og energisk» var best, mens 6 mente dagens kommunevåpen i Molde oppfylte kriteriene for nytt kommunevåpen best.

Når det gjelder vurderingen av Moldes kommunevåpen «Hval og sild» sier Kulturgruppa:

«Moldes kommunevåpen er fra 1742; det året da Molde fikk sitt byprivilegium. Det symboliserer hvalen som jager sild inn i fjordene, og som berget folket fra hungersnød i årene 1739-1741. Det har en tydelig historie, og var i mange år symbolet på lykke og fremgang for den nye byen.

Moldes kommunevåpen har overlevd samfunnsendringer i snart 300 år. Da Bolsøy ble en del av Molde i 1964, ble kommunevåpenet videreført. Det er blitt tegnet om en rekke ganger, men historikken og den viktige symbolikken er blitt bevart. For bedre å tilpasse motivet til digitale flater, ble kommunevåpenet sist gang justert i 2007.

Motivet formidler en viktig historie, som også er relevant for den nye kommunen. Nærheten til havet er en viktig del av identiteten vår, spesielt med tanke på at nye Molde kommune skal satse mer på maritime næringer i tiden fremover. Det er et særegent motiv, som ikke ligner andre kommunevåpen eller logoer.

Juryen er delt i synet på om symbolet er tilstrekkelig samlende, og hvorvidt samfunnsendringen vi står ovenfor i 2020 er så betydelig at det kan forsvares at et nærmere 300 år gammelt symbol bør avvikles.

Det var ikke bare den lille byens innbyggere som ble reddet fra nød og matmangel. Silda reddet hele regionen. I den opprinnelige søknaden til kong Christian VI påpekte amtmann Christian Ulrich Tøndel nettopp at det var fogderiet (Romsdal), og ikke byen Molde, som ble velsignet med silda.

Til tross for at historikken er like gjeldende for Midsund og Nesset som for Molde, så oppleves Moldes kommunevåpen som «Molde sitt». Deler av/et knapt flertall av juryen mener at det vil oppleves splittende for prosessen å beholde dette kommunevåpenet. Dette til tross for at et flertall av folket (56%) mener at dette alternativet er best.»

Jeg mener Moldes kommunevåpen med sin symbolikk, sin særegenhet, sin 276-årige historie og sin relevans i forhold våre marine, fremtidsrettede ressurser, i seg selv gjør dette til det klart beste valget. Når alternativet «Storslått og energisk» fremstår som meget svakt og - som juryen selv erkjenner – lite særegent, og innbyggerne har gitt sine helt tydelige preferanser, ble mitt valg enda enklere.

Vi skal skape en ny kommune. Den skal vi skape gjennom å bygge videre på det beste fra dagens Midsund, Nesset og Molde.
Jeg er hjertens enig i Edvard Hoems innstendige oppfordring: «Å kaste byvåpenet på båten, det er en kjempetabbe! Jo eldre det blir, jo mer verdifullt blir det. Ute i Europa ville det vært helt selvsagt. Og at det er tre kommuner som slås sammen, vil være uten betydning når årene går.»

Torgeir Dahl, ordfører i Molde

-------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook