LESERINNLEGG

Sjukeheimsplasser eller omsorgsboliger? Hva blir det til? Og når?

Molde Glomstua Omsorgssenter Håvard Heggdal  Foto: Bjorn Brunvoll

Ombygging: Verre er det at sjøl om det innrømmes at Nobel (bildet) ikke erstatter sjukeheimsplasser, satses det fortsatt på like mange plasser i Reknes Terrasse, skriver Håvard Heggdal. Foto: Bjørn Brunvoll  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Det her nå gått et halvår siden oppslaga i RB i august/september i fjor, om sjukeheimssituasjonen.

Disse og senere innlegg forblir ukommentert fra ansvarlige instanser i kommunen.

Bortsett fra partikommentarer til det som kom fra de prioriteringsansvarlige og fra personalet om en vanskelig sommer.

Merkelig at det skal være så vanskelig å forstå at vi trenger flere sjukeheimsplasser, sa SP. Dette er jo ingen bombe, sa Frp, som har støtta Sp i spørsmålet. Vi er nødt til å se på dette nå, det er blitt en propp i systemet, sa Ap. Vi var på rett veg, sa H ved leder i drifts- og forvaltningsutvalget. Men det hadde en jo ikke vært på lenge.

Situasjonen skulle utløse hastemøter i utvalg, formannskap og bystyre, og planlegging på overtid.

Er det slik at politikerne stikker hodet i sanden og håper på det beste?

Vi regner med at også de medisinskfaglige ansvarlige i kommunen engasjerer seg og påvirker prosessen.

Vi venter å få høre hva som skjer, og med begrunnelser og forklaringer. Det er ellers vanskelig å forstå de avgjørelser som tas, eller at de avgjørelser som trengs, ikke blir tatt.

Noen må ta ansvaret for en eldreomsorgsfilosofi som ikke fungerer, særlig den delen som kan kalles medisinsk eldreomsorg.

Jeg har tidligere pekt på at sentrale myndigheter er medskyldige, men ansvaret for balansen i systemet er lagt til kommunen. Der ligger hovedansvaret.

Heldigvis slipper ikke RB taket, og følger 4. mars opp med situasjonsbeskrivelse for pasienten plassert i annen kommune. Det er forstemmende at hun advarer mot å bli gammel. Det sier noe om forlattheten som de gamle føler på.

I samme avis fortelles det at dette har gjort inntrykk i plan- og utviklingsutvalget, men det hjelper lite med sympatierklæring på Facebook.

En må ha lov å vente mer derfra.

Verre er det at sjøl om det innrømmes at Nobel ikke erstatter sjukeheimsplasser, satses det fortsatt på like mange plasser i Reknes Terrasse. Bygd fra grunnen, må vel dette bli enda dyrere enn Nobel, penger som burde brukes til sjukeheimsplasser. Som til eksempel gjenåpning av sjukeavdeling på Røbekk. Det er det som er behovet, og i dag den raskeste veg til å bedre situasjonen.

Våger politikerne likevel likevel å fortsette planen om å bygge flere omsorgsboliger?

Storlegevakta skulle komme i gang i løpet av året. Men sjøl om det skulle ta lenger tid, bør flyttinga av legevakta i Molde være del av planen nå, slik at sjukeavdelinga på Kirkebakken frigjøres i denne prosessen så snart som mulig. Dette er den andre måten å øke sjukeheimsplassene på , ved å bruke eksisterende bygningsmasse.

I RB 5. mars går det fram at beboerne på Nobel må greie seg på nivå med heimeboende som får hjelp. Hvorfor skal en da flytte heimefra hvis en bor noenlunde hensiktsmessig ? Det må eventuelt være enslige som bor upraktisk og har lite nettverk. Er det gjort undersøkelser av dette behovet ?

6. mars har RB korrigering av fagsjef Kjersti Bakkens uttalelse om hvem som kan bruke Nobel, til: -slike som har korttidsopphold på Kirkebakken, men som ikke kan bo heime, og ikke er så dårlige at de trenger sjukeheimsplass.

Dette må være feiloppfatning av hva Nobel kan brukes til.

Nobel blir brukerens nye bolig og heim. Når der er fullt, er det ikke plass til nye før en bruker blir så dårlig at han må flytte til langtidsplass i sjukeheim, og flytter ut. Men det er sjukeheimsplass som mangler, og Nobel får ei omsorgsoppgave det ikke er utrustet for.

Det blir liten eller ingen fleksibilitet i Nobelprosjektet uten nok sjukeheimsplasser. Med nok sjukeheimsplasser og rehabilitering, kan det skapes fleksibilitet, og håp om fortsatt å få være heime for slike som opplever funksjonssvikt og får hjelp.

Oppslaget i RB 6. mars understreker enda en gang de store kostnader ved ikke å ha nok sjukeheimsplasser. Fortsetter tendensen fra årets to første måneder, kan utgiftene i år bli 18 mill. kroner. Hva vil politikerne gjøre ?

Prosjekt som korttidsplasser på Glomstua, ble utsatt på grunn av personalmangel, og kanskje var dette også noe av grunnen til utsettelsen av Nobel. Er det gjort aktive tiltak for å få tak i ikke-yrkesaktive pleiere, på linje med det som ble gjort ved oppstart av Molde sjukeheim i sin tid ? Tilbud om undervisningsopplegg kan gjøre at mange våger seg ut igjen etter en pause, og 60-åringer har ennå mye å gi, ikke minst av erfaring.

Det er nok i dag færre som har vært heimeværende, men noen kan ha gått over til andre yrker og kan lokkes tilbake. Det må også være aktuelt å få med interresserte med annen yrkesbakgrunn enn pleiefag, i et opplæringsprogram. De kan være svært nyttige i eldreomsorga.

Håvard Heggdal, tidl. sjukeheims- og sjukehusoverlege

-------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook