LESERINNLEGG

Sjukeheimsplasser og legevakt 2

Legevakta i Molde 

Leserinnlegg

Ass. kommuneoverlege Signe Hjorth og helsesjef Henning Fosse har i RB 28. februar svar til Mellvin Steinsvoll som er bekymra for den nye storlegevakta. De forteller her at en foreløbig ikke planlegger å flytte legevakttjenesten fra lokalene på Kirkebakken, der den altså opptar ei sjukeavdeling.


 

I dag er legevaktsentralen (telefonsentralen) lokalisert til Molde sjukehus. Det er ikke plass til denne i legevaktens lokaler på Kirkebakken. Men når det nye Molde sjukehus åpner, må sentralen samlokaliseres med legevakttjenesten som da må flytte fra Kirkebakken.

Hvorfor planlegges ikke dette nå slik at sjukeavdelinga på Kirkebakken kan frigjøres? Er det ingen som ser behovet for å få løst begge deler, og at det mest rasjonelle må være å gjøre det nå.


 

Hvor er de ansvarlige politikere og politiske organer i dette bildet? Hva mener byens befolkning som kjenner på mangelen på sjukeheimsplasser og de trange forhold rundt legevakta i Molde?

Nå er tida for å si fra!

Flytt legevakta østover fra den trange bykjernen for bedre å møte pasientstrømmen fra Fræna, Eide og Nesset. Så frigjøres sjukeheimsplassene til glede for byens befolkning, både de som i dag sliter med omsorgsoppgaver, og andre som helt sikkert vil få det.

Håvard Heggdal, tidl. sjukeheims- og sjukehusoverlege

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook