Gledelig om Møreaksen

Harald Espeland 

Leserinnlegg

I juni 2017 vedtok Stortinget at E39 Ålesund-Molde via Møreaksen kan få byggestart i perioden 2018-2023 dersom kostnadene reduseres betydelig.

Statens Vegvesen har tatt denne «hjemmeleksen» fra Stortinget på største alvor og jobbet svært godt med å kna prosjektet på en slik måte at kostnadene kan reduseres betydelig samtidig som reisetiden mellom Ålesund og Molde reduseres kraftig.


 

Nå har nye kostnadsanslag kommet på bordet: Hele E39 Ålesund-Molde kan bygges ut for kr 23,1 milliarder. Dette er ca kr 16 milliarder (2019-kroner) lavere enn det som lå til grunn da Stortinget gjorde sitt vedtak i 2017. En reduksjon på ca 40 %. Det må kunne kalles en betydelig kostnadsreduksjon og dermed bane vei for tidlig byggestart. En slik løsning vil gi redusert reisetid på ca 50 minutter mellom byene. Og minst like viktig: Man kan reise når man vil uavhengig av fergeavgangene.

Og skulle Stortinget ønske å knipe enda hardere til, er det også mulig å starte med et første byggetrinn fra Ørskogfjellet til Bolsønes i Molde for kr 17,5 milliarder. Dette inkluderer da fjordkryssingen via Møreaksen, samt tilførselsveier mot Ørskogfjellet og Bolsønes i Molde. Et slikt alternativ vil korte ned reisetiden med ca 40 minutter mellom byene.


Start på krabbefelt på Ørskogfjellet i 2020?

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) holder døra på gløtt for at det kan bli oppstart på det planlagte krabbefeltet på Ørskogfjellet i 2020. Torsdag så han på vegstrekninga under et besøk i Møre og Romsdal.

 

Fjordkryssingen med Julsundbrua og tunnel under Tautra vil få 4-feltsvei dimensjonert for 110 km/t. Veiene på land vil få 2- og 3-feltsvei med 80/90 km/t – samme veistandard som den nye veien i Gudbrandsdalen. Tilsvarende høy veistandard har vi ikke noe sted i fylket vårt fra før. Også veiene på landstrekningene vil bli prosjektert med en kurvatur som gjør at de enkelt kan utvides til 4-feltsvei med 110 km/t på et senere tidspunkt når trafikkgrunnlaget tilsier det.

For bare noen uker siden ble det lagt frem konkrete bompengetall for strekningen Ørskogfjellet-Bolsønes. Disse er høyst overkommelige. Å kjøre Vestnes-Molde fergefritt vil for personbil kun koste kr 40 mer i bompenger enn med rabattert fergebillett. For næringstransportens lastebiler og vogntog vil det bli ca kr 80-100 billigere (!) med bompenger enn full rabatt på ferga i dag. Etter 15 år forsvinner bompengene. Da blir det gratis å krysse fjorden på den flotte 4-feltsveien.


Stuvende fullt hus på folkemøtet på Gossen

Sterk applaus for Kjerringsundet

Folkemøtet på Gossen om Møreaksen og Kjerringsundet mandag, minnet til tider om en ren vekkelsessamling. I den fullsatte salen var det kun Håkon Oterhals som hadde innvendinger.

 

Møreaksen handler om å skape en døgnåpen og sterkere region. Jo raskere Møreaksen blir realisert, desto bedre for næringslivet og bo-/arbeidsmarkedet i regionen vår. Det som nå har blitt lagt frem av nye kostnadsanslag og overkommelige bompengesatser er derfor svært gode nyheter. Det bidrar sterkt til at Stortingets vedtak om mulig byggestart i perioden 2018-2023 kan bli en realitet.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook