LESERINNLEGG

Nytt kommunevåpen – et felles prosjekt

– Grip muligheten! Terje Tovan mener Molde trenger hjelp.  Foto: Kjell Langmyren

Leserinnlegg

Undertegnede fremsatte under Fellesnemda for Nye Molde kommune sitt møte den 22.2.2019 forslag om at juryens forslag «Storslått og energisk» skulle velges som nytt, felles kommunevåpen for Nye Molde kommune, i samsvar med juryens valg.  Forslaget ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer. Det tilhører nemdas mandat «å vedta kommunevåpen for den nye kommunen».  Nemda består av 15 personer – 5 fra hver av de tre kommunene.

Den 28.2.2018 (for ett år siden) stod følgende sak på nemdas saksliste: «Nytt kommunevåpen: Mål, justert fremdriftsplan og valg av jury.»  Følgende ble vedtatt:

• Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak målene for nytt kommunevåpen. Det bør være særegent, fremtidsrettet, samlende og enkelt.

• Kulturbyggingsgruppa ble valgt som jury for valg av kommunevåpen.

Følgende fremdriftsplan ble samtidig vedtatt:

• Des. 2018: Juryen anbefaler en vinner. Saken behandles av Fellesnemnda.

• Feb. 2019: Likelydende vedtak treffes av formannskap og kommunestyre i hver kommune.

• Feb. 2019: Felles innsending til Arkivverket.

I møtet i forrige uke hadde rådmannen sett bort fra alt dette, og la frem følgende innstilling:

«Fellesnemnda for nye Molde kommune utsetter saken om nytt kommunevåpen inntil nytt kommunestyre er konstituert.»

Rådmannen begrunner utsettelsesforslaget bl.a. med at økonomiaspektet hittil ikke har vært vurdert.  Hvorfor har da ikke rådmannen spilt det inn tidligere?  Og uansett hvilket alternativ som velges så blir det naturligvis minst to «gamle» kommuner som må «omprofileres».  Molde Høyre ved ordfører Torgeir Dahl foreslo i februar 2018 at «hvalen» skulle være ett av alternativene som skulle vurderes. På møtet i forrige uke argumenterte han sterkt for at juryens vedtak skulle tilsidesettes, og at «hvalen» i stedet måtte velges.  I RB den 5. november 2017 gikk den samme ordføreren ut og inviterte til «idédugnad» sammen med juryleder Rolf Jonas Hurlen fra Nesset. Både skoleklasser, enkeltpersoner og profesjonelle ble invitert til å komme med forslag for å skape det nye, felles kommunevåpenet. Både barn, borgere, profesjonelle og ikke minst juryen har siden jobbet godt og lenge med dette.

Ved Stortingsvalget i 2017 var antallet stemmeberettigede i de tre kommunene slik: Midsund 1.409, Nesset 2.260, Molde 19.475.  Det sier seg selv at det kan bli «rått parti» mellom by og land i det nye kommunestyret dersom saken skal tas videre dit.  Nye Molde Høyre har f.eks. nominert totalt 5 representanter fra Midsund og Nesset blant de 20 første på listen – 15 er fra «gamle» Molde!  Regjeringen uttaler følgende: «Samtidig kan kommunesammenslåing oppleves som en trussel, fordi mange orienterer seg sterkt mot sitt eget nærmiljø og knytter deler av identiteten til sin egen kommune. Det nye kommunestyret må bygge opp en felles identitet knyttet til den nye storkommunen...»

Fellesnemdas innstilling kommer snart til endelig behandling i kommunestyrene, den lyder:

- «Fellesnemda i Nye Molde Kommune stiller seg bak juryens forslag til nytt kommunevåpen, nemlig «Storslått og Energisk».  I samsvar med enstemmig vedtak i Fellesnemda den 28.2.2018 oversender Fellesnemda dette til de tre kommunestyrene for behandling og endelig vedtak.»

Dersom noen i Molde Kommunestyre etter Fellesnemdas nye, klare vedtak skulle fremme alternativt forslag, kan ikke dette oppfattes som noe annet enn at ønsket om å skape en god, felles kultur og tilhørighet til den nye kommunen ikke lenger er så viktig.  Og det er en særdeles dårlig måte å si «takk for innsatsen» på.

Borgerlisten, Terje Tovan

---

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook