LESERINNLEGG

Justisministeren må se alvoret for politiet

Geir Inge Lien (Sp), ordfører i Vestnes og vararepresentant for Jenny Klinge i justiskomiteen på Stortinget.  Foto: Olav Skjegstad

Leserinnlegg

I innlegg i Romsdals budstikke 1. og 4. februar har justisministeren gått hardt ut mot både meg og Senterpartiet, etter jeg tok videre saken om den fortvilte situasjonen for etterforskerne i Molde og den lange ventetiden for fornærmede i straffesaker. Jeg er for tiden inne som vara for Jenny Klinge i justiskomiteen på Stortinget, og har både stilt spørsmål til justisministeren og løftet saken frem i media.

Justisministeren kalte dette «lite konstruktiv» og «en mistillitserklæring mot de 75 ekstra politifolkene som har kommet til Møre og Romsdal». Jeg stiller meg undrende til dette. Mine kommentarer var knyttet til en sak der nettopp politifolk i fylket beskrev de vanskelige arbeidsforholdene, og hvor tillitsvalgte fortalte om medarbeidere ved etterforskningsavdelingen som er så fortvilet at de sitter på kontoret og gråter.

I et skriftlig spørsmål til statsråden krevde jeg svar på hvor lenge denne situasjonen kunne tolereres. Jeg mente også justisministerens svar var provoserende, fordi det bare ble vist til at politimestrene selv måtte prioritere innenfor de gitte rammene. Realiteten er jo at rammene er så trange at dette er å sette politimesteren i en umulig situasjon. Politiet må settes i stand til å kunne gjøre jobben sin på en godmåte, under forsvarlige arbeidsforhold, og det holder ikke for nok en justisminister å skyve fra seg ansvaret for den ressurssituasjonen flere politidistrikt befinner seg i.


– Justisministerens svar er provoserende

Geir Inge Lien (Sp) ba Tor Mikkel Wara om svar på krisesituasjonen for etterforskerne i Romsdal.

 

Situasjonen for etterforskerne i Molde ble tema i Stortinget l Lokal tillitsvalgt sier situasjonen har forverret seg i 2019

– Forstår justisministeren alvoret?

– Arbeidshverdagen har ikke blitt bedre siden sist, snarere tvert imot, sier tillitsvalgt for etterforskerne i Molde. Nå har også hun søkt seg bort.


Jeg har heller ikke nektet for hvor mange politistillinger som har blitt tildelt fylket, slik som justisministeren nærmest fremstiller det som. Men jeg synes det er urovekkende når det kommer meldinger om at flere titalls politistillinger må stå ledige i fylket for at budsjettet skal gå opp.


Slik gikk det med de 61 nye stillingene i politiet

– Det er ikke mulig å ansette flere folk for mindre penger, sier Politiets Fellesforbund om reformen.

 

Videre blir jeg i innleggene til justisministeren beskyldt for å ikke forholde meg til realitetene. Blant annet viser han til at jeg «hevder at det kun er 50 millioner kroner til å ansette nye politifolk i 2019.», før han viser til at helårsvirkningen er 200 mill. kroner. Dette endrer imidlertid ikke på det faktum at det kun er bevilget 50 mill. kroner på landsbasis til ansettelse av nyutdannede politifolk i 2019.Helårsvirkningen som justisministeren viser er ikke penger som er bevilget for budsjettåret 2019. Det er godt mulig de 50 mill. kronene for en kvartalsvirkning, men det betyr i så fall at justisministeren har regnet på at det ikke skal ansettes noen før helt på tampen av året 2019. Når regjeringen i tillegg har lagt inn et kutt på 51 mill. kroner i politibudsjettet fordi de mener de kan hente ut effektiviseringsgevinster av reformen allerede nå, så spørs det også hvor reell økningen til ansettelser egentlig er. Tallene i statsbudsjettet ligger offentlig og kan sjekkes av den som vil.


Politimesteren: – Molde har det ikke verst

– Det er lettere å bemanne opp enn ned, sier politimesteren som startet året med å be om at mange stillinger holdes ledige.

 

Mener arbeidspresset var akutt helsefarlig

Politiets hovedverneombud bekrefter ressursutfordringene for etterforskerne i Møre og Romsdal.


Som ordfører i Vestnes og som vararepresentant fra Møre og Romsdal på Stortinget, ser jeg det som min oppgave å følge med på hva som skjer i hjemfylket og sørge for at forhold som dette kommer frem til både Stortinget og justisministeren.  Jeg er smigret over at justisministeren vier meg såpass mye oppmerksomhet, men om han ikke vil høre på meg, så håper jeg inderlig han lytter til dem som står midt oppe i dette i politiet nå. De har ikke fortjent å bli oversett.

Mvh

Geir Inge Lien

  

 

Lokallagsleder for politilederne: – Tungt å kjenne på følelsen av ikke å strekke til

– Når det gjelder etter-forskingsarbeidet har nærpolitireformen ført til en forverring.

 

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook