LESERINNLEGG

Barn i sentrum!

FORELDRE OG BARN VED ST. SUNNIVA: F.v. Wad El Agib, Kjersti Skjåk Astad med Jørgen, Ane Lyche Harr med Mali og Alma, Håvard Engebretsen Zalik med Heine, Georgina Alexander med Ragnar, Edvard Breivik, Marit Weideborg med Dagny, Bård Lyster, Ole Andreas Silseth, Marianne B. Brekke med Oskar og Ildrid Fostervoll Grydeland. Marie Tveitereid Midtsund med Laura foran.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

I 2016 vedtok Molde kommune Barnehageplan for 2016-2026, hvor det blant annet står at St. Sunniva barnehage skal legges ned i løpet av denne perioden. De små sentrumsnære barnehagene skal legges ned til fordel for store institusjoner med opptil 150 plasser. Dette kommer frem i RBs intervju med fagsjef Gro Toft Ødegård 22. jan. 2019. Vi, foreldre og FAU, ber kommunen revurdere denne beslutningen.


Ønsker godt tilbud i gode bygg til alle

Derfor måtte kommunen ta noen valg for framtida i den nye barnehageplana.

 

Grønn barnehage

Med St. Sunniva har Molde kommune en barnehage midt i byen, i gåavstand for alle bosatt sentralt. At 40 barn og deres tilhørende foreldre kan la bilen stå i rushen er tjenlig for sentrums trafikkbilde. I RB den 22. januar sier fagsjefen at Lillekollen, Hatlelia, Cecilienfryd er sentrale. Vi stiller oss spørrende til dette. De barnehagene tar det ca. 20 min å gå til fra sentrum. Da er det trolig at mange av de som bor og jobber i sentrum ser seg nødt til – i tidskabalen – å kjøre bil framfor å gå. Å bo i sentrum uten bil blir dermed mindre attraktivt.

Levende sentrum

Politikerne i Molde har i mange år jobbet for opprustning av sentrum. Vi ønsker oss alle en attraktiv og flott møteplass for folk i alle aldre. En sentrumsnær barnehage er et viktig bidrag til et lekende og levende sentrum. Når barna får bruke sentrum aktivt i sin barnehagehverdag slik det gjøres på St.Sunniva, utdanner vi fremtidige aktive sentrumsbrukere og -beboere.


Foreldre ved St. Sunniva slår ring om den siste sentrumsbarnehagen i Molde l Mener fagmiljø og plassering må bevares for framtida

– Molde trenger barnehage i sentrum

Legges St. Sunniva ned som planlagt, blir det ingen barnehager i sentrum. – Som by blir Molde fattigere uten en barnehage i sentrum, advarer foreldre.

 

Godt fagmiljø

Fagmiljøet på St. Sunniva er godt. Vi som står bak dette innlegget har gjennom våre profesjoner fagkunnskap om barns utvikling. St.Sunniva står, i samarbeidet Kvam, frem som en spydspiss når det gjelder småbarnspedagogikk og har over flere tiår klart å holde et høyt faglig nivå. Sykefraværet er lavt og ansatte beskriver barnehagen som et svært faglig berikende sted å jobbe.

Foreldretilfredshet og trygge barn

På barnehagefakta.no kan vi lese at St. Sunniva har blant de høyeste skårene i Molde kommune på foreldretilfredshet. Spesielt høgt skårer barnehagen på foreldres oppfatning av barnets trivsel og ivaretakelsen av barnets utvikling. Trygge foreldre gir trygge barn. I snitt viser undersøkelser at store barnehager oppleves mer utrygge og mindre fleksible. De har større rotasjon av personell og flere voksne å forholde seg til for barna. St. Sunniva har stabilt personell og faste vikarer. Dette gir trygge barn. I store barnehager stilles det større krav til ledelse, arkitektur og organisering for å få barnehagen til å fungere like godt som en liten. St. Sunniva er en svært godt organisert barnehage – med god informasjon, personalet kjenner hvert enkelt barn godt, og barn med minoritetsbakgrunn integreres godt.

Ikke kast barnet ut med badevannet!

Vi foreldre opplever at det har vært et ensidig fokus på fordeler med å legge ned sentrumsnære barnehager. Velfungerende enheter legges ned til fordel for store, fordi stort er bra. Men arbeidsplasser blir ikke bedre og mer effektive bare av å bli større. Spesielt ikke når jobben handler om å gi omsorg og stimulering i en tett relasjon til mennesker.


Dette er status på plassene

Molde kommune har i dag 787 private og 593 kommunale barnehageplasser.

 

Sitat fra ansatt: «Jeg har jobbet i mange barnehager, både store og små, og har aldri opplevd et så godt fagmiljø som her». Hvorfor legge ned den barnehagen som har best foreldreskår av kommunens barnehager, lavt sykefravær, god økonomi, og som beskrives av de ansatte som det beste fagmiljøet de har vært i? Å bevare St. Sunniva vil tjene økonomi, kvalitet og fremtidig rekruttering, til tross for nødvendig oppgradering av bygg og uteområde.

Kjære politikere! Ikke legg ned en av byens mest veldrevne barnehager.

FAU leder: Torill Silje Dalset
FAU for avdeling Tussekroken: Linn Christine Wennersten, Marit Weideborg
FAU for avdeling Trollkroken: Klaus Inge Røsberg

Foreldre i St. Sunniva:
Marie Midtsund
Ane Lyche Harr
Ole Andreas Silseth
Håvard Engebretsen Zalik
Wad El Agib
Edvard Breivik
Bård Lyster
Kjersti Skjåk Astad
Håkon Vego
Ildrid Fostervoll Grydeland