LESERINNLEGG

Det haster med nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal

Får færre sengeplasser? Molde sjukehus er ett av sjukehusa som kan få færre heldøgns sengeplasser når Helse Møre og Romsdal skal spare penger.  Foto: ERIK BIRKELAND

Leserinnlegg

Utvalg for helse og omsorg i Nesset understreker at det er viktig å ha sykehus med høy kvalitet i rimelig nærhet til der folk bor.

Det nye fellessykehuset på Hjelset skal sikre fullverdige spesialhelsetjenester for befolkningen i Romsdal og på Nordmøre. Pasientens behov må stå i sentrum, ikke ensidig fokus på økonomi og sentralisering av funksjoner.

Staten som eier bør nå sikre fremdrift og fullføring av sykehuset på Hjelset og dermed sikre et desentralisert tilbud for innbyggerne i regionen. Kravet om likeverdige tjenester uansett hvor i landet man bor må også gjelde Romsdal og Nordmøre.

Innsparingstiltakene som å settes i gang i Helse Møre og Romsdal kan skape utrygghet og frykt hos befolkingen i fylket.  Nedlegging av sengeposter og sentralisering av fødeavdelinger oppfattes som nedbygging og svekkelse av tjenestetilbudet.

Kort liggetid og press for å få pasientene ut av sykehuset, skaper press på kommunehelsetjenesten som allerede har mange daglig omsorgsoppgaver å gjennomføre. Nedbemanning vil føre til økt ansvar og stress i allerede pressede arbeidshverdag for sykehusansatte. Vi etterlyser vilje til økte bevilgninger til fylkets spesialhelsetjeneste både fra Helse Midt, og fra Helsedepartementet.

Utvalg for helse og omsorg i Nesset ser det som en viktig oppgave for en samlet Mørebenk på Stortinget for å sikre at spesialhelsetjenesten i Møre og Romsdal holder samme kvalitet og nivå som andre regioner.

Staten ved Helsedepartementet skal sikre at alle har tilgang til relevant behandling med god kvalitet uten at det er lommeboka til enkeltpersoner som avgjøre hvor god behandling du kan få.

Utvalget ønsker ikke et system der det blir viktigst å gjøre det som «lønner seg» økonomisk i henhold til systemet, men der de pasientene som har størst behov for behandling kan få det.

Utvalg for helse og omsorg i Nesset ber Nesset kommune følge opp denne viktige saken gjennom kommunestyret og Fellesnemda i Nye Molde kommune, gjerne med orientering fra adm. dir. Helse Møre Romsdal HF, Espen Remme.

Utvalg for helse og omsorg i Nesset, 06.02.2019

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook