LESERINNLEGG

– Føler oss bedradd av administrasjonen

Matthias Engel sitter i foreldreutvalget på Tøndergård skole.  Foto: Erik Birkeland

Leserinnlegg

For to år siden, på 07.02.2017, kunne Romsdals Budstikke berette at Utdanningsutvalget i fylket vårt hadde fattet et enstemmig tverrpolitisk vedtak om å videreføre samarbeidet mellom Møre og Romsdal fylke og Tøndergård skole om kjøp av videregående skoleplasser. Vi som er foreldre til barna som får sitt skoletilbud på Tøndergård skole kunne etter flere års frykt for at dette tilbudet skulle forsvinne dra et lettelsens sukk fordi skoleframtiden til våre barn nå virket sikret.

Etter at det har gått to år konstaterer vi derimot med forundring, og etter hvert forargelse, at framtiden til det videregående skoletilbudet ved Tøndergård skole er mer uviss enn noensinne. Helt siden fylkespolitikerne påla administrasjonen i Utdanningsavdelingen å komme fram til en avtale som skulle sikre det videre samarbeidet mellom fylket og Tøndergård skole, har administrasjonen inntatt en holdning som er preget av uthaling og trenering.

Våren 2017 uttalte Utdanningsavdelingen at en ny avtale med Tøndergård skulle inngås høsten samme året. Slik ble det ikke, det eneste som skjedde var en ettårig forlenging av den bestående avtalen. Skoleåret 2017-2018 fikk alle elevene som søkte om å få sitt videregående tilbud på Tøndegård avslag og måtte bruke hele sommeren til å vente på utfallet av sin ankebehandling.

Våren 2018 kunne Foreldreutvalget etter en henvendelse til Fylkesutdanningssjefen erfare at en ny langsiktig avtale endelig skulle inngås høsten 2018 og at administrasjonen behøvde lengre tid for å kartlegge hvor mange plasser de ønsket å abonnere på heretter. Denne gangen fikk alle elevene som søkte på 1. året på videregående avslag på sine søknader. Kanskje en måte å manipulere antall plasser på?

25.07.18 uttalte Utdanningsavdelingen i Romsdals Budstikke at «fylket kommer til å gå i nye forhandlinger med Tøndergård til høsten. Tilbudet der skal opprettholdes». Hva administrasjonen legger i begrepet «å opprettholde» fikk vi foreldre erfare rett før jul.

På Fylkestinget den 12.12.18 meddelte Utdanningsavdelingen at den nå ønsket å avslutte det videregående tilbudet på Tøndergård. Begrunnelsen var at PPT i samtlige kommuner i fylket hadde svart at de ordinære videregående skolene nå hadde nok egen kompetanse for å gjennomføre spesialundervisning.

Som Foreldreutvalget har fått vite, har Utdanningsavdelingen ikke vært i kontakt med samtlige kommuner i fylket, men bare med Molde, Vestnes og Rauma. Slik vi har forstått det var det heller ikke snakk om en systematisk datainnhenting. Dette lyder merkelig, ikke minst med tanke på at Tøndergård skole er et tilbud for elever fra hele Møre og Romsdal, ikke bare for Molde og omegn.

Uten å ha et ønske om å sverte de ordinære videregående skolene i vårt fylket som uten tvil er i stand til å gi enkelte barn med spesielle behov en god skolehverdag, stiller Foreldreutvalget ved Tøndergård skole seg uforstående til at Utdanningsavdelingen helt åpenbart ignorerer det faktum at Tøndergård gjennom mange år har opparbeidet en unik spisskompetanse til å gi alle barn med et stort behov for en spesialpedagogisk tilrettelagt skolehverdag et bærekraftig skoletilbud.

Vi foreldre på Tøndergård skole føler oss bedradd av administrasjonen. Det er fattet et politisk vedtak i vårt folkevalgte organ om at Tøndergård skole skal fortsatt gi et videregående skoletilbud til elever med spesielle behov. Når det nå ser ut som om det motsatte skjer må vi konstatere at administrasjonen i Utdanningsavdelingen aktivt motarbeider sine politiske oppdragsgivere og dermed viser en tvilsom holdning overfor demokratiet.

Hva vil 2019 bringe? 1. februar er søknadsfristen for å søke om videregående skole på særskilt grunnlag. 7. februar, på dagen 2 år etter at Utdanningsutvalget vedtok at det videregående skoletilbudet på Tøndergård skole skal bestå, holder Utdanningsutvalget sitt neste møte. Vi i Foreldreutvalget ønsker på vegne av våre barn at politikerne gjør det klart overfor administrasjonen at oppdraget som ble gitt i 2017 ikke var å fase ut det videregående tilbudet, men å fornye og videreføre det.

Foreldreutvalget ved Tøndergård skole

Venke Silseth, Sigrun Kristvik og Matthias Engel

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook