LESERINNLEGG

Redegjørelse om LO sin rolle i forbindelse pressemelding som ble sendt ut før helgen ang Møreaksen

Leserinnlegg

NHO har sammen med regionrådene og de største næringsforeningene på Sunnmøre og i Romsdal har et godt samarbeid der målet er en så rask realisering av Møreaksen som mulig. Dette for å sikre statlige investeringer i fergefri E39 i Møre og Romsdal i henhold til prioriteringen i Nasjonal Transportplan, og samtidig sikre en mer robust bo- og arbeidsmarkedsregion gjennom å koble fylket tettere sammen.

Dette var bakgrunnen for et felles brev til daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i mai 2018. Denne henvendelsen ble fulgt opp med et nytt brev til samferdselsminister Jon Georg Dale i forrige uke der en ber om et felles møte med statsråden.


Distriktssekretær i LO fikk reaksjoner etter å ha signert brev til støtte for Møreaksen. Nå beklager hun

– Det var en generaltabbe å skrive under

– LO slår ikke ring om noe. Vi er nøytrale. Jeg burde lest brevet mer grundig før jeg signerte, sier Ansnes.

 

Med bakgrunn i ulike konstruktive samarbeidsprosjekt sammen med LO og NHO ble LO’s distriktssekretær Kari Hoset Ansnes kontaktet med forespørsel om deltakelse. Hun gjorde det klart at LO ikke har tatt noen stilling til «aksevalget», men at hun ønsket å delta på møtet med statsråden for å skaffe seg mer kunnskap om prosjektet.

Undertegnede hadde en koordinerende rolle med å sette sammen pressemeldingen som gikk ut før helga med uttalelser fra Torill Ytreberg (regiondirektør NHO Møre og Romsdal), Jan Ove Tryggestad (styreleder Sunnmøre Regionråd) og Torgeir Dahl (styreleder Romsdal Regionråd).Ved en feil ble det i pressemeldingen skrevet at alle organisasjonene som ber om møtet med statsråden, inkludert LO, slår ring om Møreaksen. Dette var en klar glipp fra min side som jeg fullt og helt må ta på min kappe. Kritikken må derfor rettes mot undertegnede og ikke mot LO’s distriktssekretær Kari Hoset Ansnes.

Alf Reistad, daglig leder Romsdal Regionråd (ROR)

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook