LESERINNLEGG:

Svar til Besteforeldrenes klimaaksjon om Aasta Hansteen

– Klimautfordringene er reelle og den største utfordring verden står overfor i dag. Men debatten må bygge på fakta, ikke på feil eller antakelser.

Prosjektleder Alf Reistad (t.h.) i Gassknutepunkt Nyhamna. Her med ordfører Bernhard Riksfjord på oljemessa ONS i Stavanger.   Foto: Egil H. Torvik

Leserinnlegg

Fakta om Aasta Hansteen

Klimautfordringene er reelle og den største utfordring verden står overfor i dag.  Det er derfor avgjørende viktig at flest mulig bidrar både i debatten og ikke minst med konkrete tiltak.

Samtidig er det viktig at debatten bygger på fakta og ikke på feil eller antakelser. Besteforeldrenes klimaaksjon hadde for noen dager siden et innlegg på baksida av Romsdal Budstikke som ikke kan stå uimotsagt.

Gass – ikke olje

Aasta Hansteen-plattformen produserer ikke, som det hevdes olje, men gass. Det er en vesentlig forskjell. Mens olje i stor grad går til drivstoff i biler, båter, fly etc. går gassen fra Aasta Hansteen til å sikre energiforsyningen i Storbritannia.

Storbritannia har behov for norsk gass som gir store klimagevinst.

Bakgrunnen for at Storbritannia har behov for norsk gass er at deres egen gassproduksjon er på vei ned. I tillegg har de et program for å erstatte kull med gass i sin elektrisitetsproduksjon. Dette har en stor klimaeffekt gjennom at CO2-utslippet halveres ved en slik overgang!

Enorme energimengder

De fleste ønsker en så rask overgang til fornybarsamfunnet som mulig. Samtidig må en ta inn over seg realitetene. Eksporten av gass fra Aasta Hansteen representerer en årlig energimengde som tilsvarer Norges samlede produksjon av vannkraft!

Det er ikke gjort over natta å erstatte denne energimengden med fornybar kraft selv om Equinor, som opererer Aasta Hansteen-plattformen, også er en stor utbygger av offshore vindkraft i Storbritannia.

Gassen på Nyhamna prosesseres med fornybar kraft

Generelt har man store overføringstap i transport av energi – spesielt elektrisitet. Transporten av gass fra Nyhamna skjer ved bruk av fornybar kraft. I tillegg har man langt mindre overføringstap når en transporterer gass enn ved overføring av kraft i linjenettet.

Norsk gass utnyttes med høy virkningsgrad i Storbritannia

Den eksporterte gassen fra Aasta Hansteen benyttes i stor grad til matlaging på de Britisk øyer. Ved en slik ren forbrenning utnyttes tilnærmet 100 prosent av energien fra gassen. Brukes den derimot til å produsere elektrisitet, blir virkningsgraden redusert til ca 50 prosent.

Hydrogen som alternativ til gass

Det konkluderes i innlegget med at hydrogen, produsert av vann gjennom elektrolyse med nullutslipp av CO2, er fremtidens løsning for ferger, båter, tog og biler. For å produsere hydrogen trengs det også store energimengder, og i påvente av tekniske og økonomiske løsninger på dette vil norsk gass fortsatt spille en viktig rolle i Storbritannias energipolitikk.

Ikke misbruk av skattepenger, men sikring av vår velferd

Det er vanskelig å forstå argumentasjonen om at en investering på 37,5 milliarder kroner er misbruk av våre skattepenger. Med dagens gasspris og full produksjon på Aasta Hansteen vil denne investeringen være tilbakebetalt etter anslagsvis to år.

Et felles ansvar

Vi har felles interesse og ansvar for å redusere klimaavtrykket. Det er mange tiltak som hver enkelt av oss kan bidra med for å redusere det totale klimaavtrykket.

Gasseksporten fra Aasta Hansteen er en viktig brikke i å redusere CO2-utslippet i Storbritannia, samtidig som den er med på å sikre velferden i Norge.

Alf Reistad er prosjektleder for Gassknutepunkt Nyhamna

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook