LESERINNLEGG

«Moral og etikk ved Bergmo ungdomsskole»

Leserinnlegg

Det er mye en 10. klassing skal lære seg. Det gjelder primært kunnskap innenfor spesifikke fagområder, men også evne til kritisk tenkning, moral og etikk, for å nevne noe. Når en forelder vurderer å klage på en lærer som benytter gode pedagogiske virkemidler for at elevene skal stille bedre rustet ved neste korsvei, så har denne forelderen misforstått noe vesentlig.

Saken er altså at elevene i en 10. klasse ved Bergmo ungdomsskole fikk utlevert mattetentamen sin dagen etter at de hadde den. Med på lasset fikk de også utlevert et løsningsforslag. Så skulle elevene rette seg selv. I RB 28. desember sier den aktuelle læreren: «...elevene lærer mye mer hvis de får lov til å rette sjøl, og så raskt som mulig etter tentamen. Hadde jeg ikke gjort det nå, så ville de ikke fått se besvarelsen før etter nyttår, og da ser de kun på karakteren og lærer ikke noe av det. […] Det aller viktigste er at de lærer så mye som mulig før videregående skole. Det er da det virkelig blir press.»

Egenvurdering og egenretting er et veldig godt pedagogisk virkemiddel, og er noe som mange lærere har som en del av sin undervisningspraksis over det ganske land, så her har den aktuelle læreren helt rett. Godt mulig at dette er mest utbredt i videregående skole, men jeg vil anta at mange lærere lenger ned også benytter seg av slike metoder. Læreren har også rett i at en større andel av elevene kun ser på karakteren når de får denne sammen med sin egen, ferdigrettede besvarelse. Dette gir altså mindre læring.

Utover det faglige, så har de elevene dette gjelder også fått en påminnelse om hva som er rett og galt, og at juks ikke skal lønne seg. Elevene ble ikke forhåndsinformert om at de kunne bli tatt for juks hvis de jukset med egenrettingen, men dette skal en 10. klassing vite. Vi kan ikke ha et samfunn og et skolesystem hvor vi skal gå rundt og presisere åpenbare ting rundt hver sving. Var det virkelig noen av elevene i den aktuelle klassen som trodde at det å endre på sine egne svar var greit?

Samtidig er ikke konsekvensene så altfor dramatiske: De får en anmerkning, og livet går videre. En enkelt anmerkning av denne type har ingen betydning for en eventuell nedsettelse av ordenskarakteren, og er altså noe som aldri kommer på vitnemålet. Det bekrefter også rektor ved Bergmo ungdomsskole i en annen artikkel om samme sak. Samtidig skjønner jeg svært godt at det kan være en stor belastning for den enkelte å bli tatt for juks, men målet er jo at en skal lære av det og ikke gjøre det igjen.

Hvis det var min 15-åring som ble tatt for denne form for juks, så hadde jeg sett på det som en veldig fin anledning til å snakke med 15-åringen min om hva som er rett og galt. Jeg hadde nok også kontaktet vedkommende lærer og rost vedkommende fordi han eller hun har et opplegg som medfører mer læring for min unge.

Jeg vil presisere at jeg ikke har noen tilknytning til Bergmo ungdomsskole, bortsett fra at jeg selv var elev der på 90-tallet.

Ørjan Bell, Lektor i realfag i videregående

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook