LESERINNLEGG

«Er det noen som har ikke fulgt med i timen, ordfører?»

Er det NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner) som stikker hånden langt inn i det pålagte kommunale ansvaret eller er det Molde kommune sine politikere som løper i alle retninger og fra alt ansvaret?

Foto: Jonny Karlsen/Forsvaret 

Leserinnlegg

Det var «begredelig» å høre på kommunestyremøtet i Molde 20. desember og debattens sykeliggjøring av veteraner som har vært i internasjonale operasjoner. Kommunestyrerepresentanter som til de grader demonstrerer sin manglende kunnskap om det de selv skal vedta er slående. Veteraner, samarbeid, utdeling av medaljer, kommunalt ansvar, psykisk helse, kontaktpersoner, ja hvem gjør hva og hvem finner sin plass her? Hvem er kommunens kontaktpersoner mellom hjemmet, skole og barnehage? Hvem har kunnskap om barns reaksjoner knyttet til sorg, savn og reaksjoner ifm utenlandstjeneste til foreldre? Hvem er kontaktperson og organisator ifm tildeling av medaljer? Hvem står for forebygging og kompetanseheving knytet til veteraner? Kjære kommunestyre, HELE forarbeidet er laget ferdig av departementet! I dag gjøres denne oppgaven i et samarbeid mellom NVIO og Forsvaret. Dette arbeidet er i dag nærmest usynlig i lokal media (8. mai?) og Molde kommune er nærmest utmeldt.

I Torgeir Dahls innlegg 20. des «Ja til Veteranplan» var argumentasjonen: «Molde kommunestyre har i sin vedtatte planstrategi vedtatt hvilken planer som skal utarbeides i denne kommunestyreperioden.» Denne ble vel vedtatt i 2016, m.a.o. da var kommunen 6 år bak regjeringens handlingsplan (2011-2013) «I tjeneste for Norge”. Ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste ble videreført i 2014. Vi skriver nå 2019, vi er nå 8-9 år bak.

«Det er så langt registrert 29 kommunale veteranplaner. Dette er ikke bra nok, her må det gjøres en jobb. Det er viktig at kommunene er best mulig forberedt på å ta imot veteraner når de kommer hjem.  Dette er også grunnen til at vi mener at alle kommuner må ha en veteranplan. Egentlig en selvfølge, men jeg sier det allikevel. Planen bør utarbeidedes i samarbeid med en veteranorganisasjon. Det er sånn vi får planer som brukes og ikke bare puttes i en skuff.» Sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

På 8. mai flagger vi for frigjørings- og veterandagen. Dette er en heder vi gir til alle veteraner og veteranfamilier, fra andre verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. Etter andre verdenskrig har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i nesten hundre ulike internasjonale operasjoner, i over 40 land og fire verdensdeler. I 2018 nektet Molde kommune å publisere denne offentlige markeringen. I dag gjøres derfor denne oppgaven også som et samarbeid mellom NVIO og Forsvaret, men hvem sitt ansvar er det?

Hele saken minner litt om skandalen rundt Nortraships hemmelige fond fra 2. verdenskrig. Da Norge ble angrepet i 1940, hadde norske sjøfolk vesentlig høyere tillegg for krigsrisiko enn britiske. For å jevne ut hyre mellom allierte ble norske sjøfolks tillegg for krigsrisiko kraftig redusert, og i stedet betalt inn på en hemmelig konto. Etterhvert ble innbetalingene kjent blant sjøfolkene, og etter krigen krevde mange å få ut pengene. I samråd med sjømannsorganisasjonene bestemte Stortinget at pengene skulle utdeles etter behov. En aksjonskomité av krigsseilere ledet en langvarig politisk kamp om hvordan midlene skulle brukes. Striden om midlene ble ekstra bitter ved at den ble knyttet til kampen mellom kommunister og sosialdemokrater under den kalde krigen. Saken ble ikke løst før i 1972, og da som et kompromiss. I Jon Michelet sine bøker om krigsseilerne, tar forfatteren et knusende oppgjør med det offentlige Norge. Er det en liknende kamp vi skal kjempe nå?

Ordfører, ditt eget parti Høyre har alle ministerpostene som har gitt deg marsjordren om å starte arbeidet!

Vi skal ikke ansvarliggjøre politikerne bokstavelig, men ved valg. Du er hva du gjør, ikke hva du sier!

Fakta Wikipedia Nortraship

Faktasjekk på sitat Mæland

Faktasjekk på sitat oppfølging veteraner

Faktasjekk på tilrettelegging for kommuner

Pål Henning Ilstad, leder NVIO Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook