LESERINNLEGG

Spillet om Nordøyvegen

HAR SKAPT STORT ENGASEMENT: Fylkesutvalget gikk inn for Nordøyvegen med åtte mot fem stemmer. Mandag og tirsdag denne uka er saka tema i fylkestinget. «Det er ingen som helst tvil om at økonomien i fylkeskommunen er presset. Og den kommer til å forbli presset i mange år. Men det er ikke Nordøyvegen sin skyld», skriver Jan Rune Haukvik i dette innlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Det er med en viss undring jeg følger debatten om Nordøyvegen og økonomien i fylkeskommunen. Og ut fra argumentasjonen til både fylkesrådmannen og andre, skulle en tro det handlet om å bruke 5,1 mrd på Nordøyvegen, eller 5,1 mrd på videregående skoler. Denne taktikken har selvfølgelig den effekt at det vekkes følelser hos mange, dersom en tror det er slik det henger sammen.


Elevane inviterer til demonstrasjon foran fylkestinget i Molde i dag

Måndag kl. 17.30 inviterer Elevorganisasjonen til demonstrasjon i Alexandraparken mot prioriteringar som går utover vidaregåande skular.

 

5,1 mrd er den brutto kostnaden på prosjektet, og da har Guttelvik langt på vei fått viljen sin med en post på nesten 750 mill i «ukjente» kostnader. Av denne posten kommer det 945 mill i mva-refusjon. De kronene kan selvfølgelig ikke brukes på videregående skoler eller andre gode formål.

Realitetene er at fylkeskommunen må ta opp et lån på 2,9 mrd dersom de vedtar bygging av Nordøyvegen. Midlene de har til rådighet for å betale dette lånet, er heller ikke midler som kan brukes til andre gode formål.


Den nye Nordøyveg-analysen som kom før helga er ikke lett å forstå, sier finansprofessor

– Uryddig politisk prosess

Sakspapira fra fylkesrådmannen er aleine neppe godt nok grunnlag for å vedta en så stor beslutning som Nordøyvegen, mener finansprofessor.

 

Fylkestinget har berre helga til å studere nye Nordøyveg-tal:

Nye tal heilt på tampen

Helga blir hektisk for dei som vil setje seg inn i nye Nordøyveg-analysar før fylkestinget startar.


Fergeavløsningsmidler på nesten 3 mrd over 40 år (ca 75 mill pr år), 360 mill i kommunale tilskudd, 515 mill i bompenger, 312 mill i RDA-midler, 95 mill i rentekompensasjon og 15 mill i bidrag fra IP Huse AS. Jeg ser Frank Sve bruker 680 mill i bompenger, og det er mulig dette er mer korrekt. Men i tillegg til dette vet en at det også kommer avløsningsmidler for hurtigbåten. Om en får godkjent dette for 40 år, vil dette også gi over 850 mill. Det vil uansett være flere hundre mill. Med disse øremerkede midlene tilgjengelig gjennom hele nedbetalingsperioden, vil det forundre meg stort om man ikke kan betjene lånet som er nødvendig for å bygge Nordøyvegen.

Så vil jeg gjerne utfordre politikere til å opplyse meg og andre uvitende om hvilke av disse midlene som heller kunne vært brukt til å drive Ørsta vgs, Gjermundnes vgs eller andre skoler i fylket. Jeg er lutter øre.

Det en heller burde bruke tid på å vurdere er kostnadene med å bygge Nordøyvegen opp mot kostnadene med 0-alternativet (fortsatt fergedrift). I dag betales det litt over 100 mill årlig for fergedriften til Nordøyene. Netto ca 75 mill årlig. Med de økende kravene til elektrifisering og lavutslippsdrift, tilsier all erfaring med andre anbud at dette er kostnader som vil eskalere med årene.


 

Utredninga om Nordøyvegen:

Har brukt 1,2 millioner på tabberegnestykke

Beregningene fra Atkins og Oslo Economics om prisen på Nordøyvegen har kostet fylket 1,2 millioner kroner.


Fylkesrådmannens egne tall for tilpasning av de aktuelle fergekaiene, viser en kostnad her også på over 1 mrd. Oppå dette kommer garantert flere hundre millioner i strømtilførsel. For brukerne sin del er det verdt å merke seg at fergekostnadene selvfølgelig indeksreguleres, og billettprisene vil naturlig nok følge etter. Det er derimot ingen grunn til at bompengesatsene skal indeksreguleres. De skal kun bidra til å betale ned på gjelden, sammen med de andre midlene som her er tidligere nevnt.

Det er ingen som helst tvil om at økonomien i fylkeskommunen er presset. Og den kommer til å forbli presset i mange år. Men det er ikke Nordøyvegen sin skyld. Heller tvert imot – 0-alternativet vil tynge fylkeskommunen langt mer enn gjelden på Nordøyvegen.

Selv i regnestykkene for 0-alternativet har altså Guttelvik & Co gjort store regnefeil. Og det samme har nå skjedd med kontantstrømsanalysen. Det er helt legitimt å spørre om det er kun tilfeldigheter som gjør at alle regnefeil fra fylkesadministrasjonen går i Nordøyvegen sin disfavør …


LESERINNLEGG

«Nordøyvegen vil få betydelige konsekvenser for våre elever i videregående skole»

Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke økonomisk bæreevne til å realisere Nordøyvegen.

 

Når 2021 nærmer seg, er ungdom i den videregående skolen de som kommer til å måtte merke pengeknipa mest.

Livet etter Nordøyvegen: Når 2021 nærmer seg, er ungdom i den videregående skolen de som kommer til å måtte merke pengeknipa mest

Kommentar


I den grad noen bryr seg om det, vil jeg også påpeke at saken har en etisk side. Et høyst oppegående og vitalt øysamfunn har blitt lovet vegen i flere år. Det er gjort gjentagende vedtak på at den skal bygges. Et svært aktivt næringsliv har investert og bygd ut fra de lovnader som er gitt. Så kan noen sikkert spørre om det kan forsvares å sette økonomien i fylkeskommunen på spill for å holde gamle lovnader. Da vil jeg si at en heller bør sette seg inn i tallene en gang til. For dette handler ikke om å svikte skoleelever. Det argumentet er kun et behov for å ha noe å skylde på når økonomien blir tøffere for hvert år. Nordøyvegen handler om å bruke sunn fornuft og ikke la øyene sitte igjen med svarteper. Bygg vei!

Jan Rune Haukvik

 

Finansprofessor avkler Nordøyvegen-analyse

Finansprofessor Thore Johnsen legger lite imellom i sin kritikk av fylkets nye Nordøyvegen-analyse.


--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook