LERSERINNLEGG

Fylket må nå ta et valg! Gjermundnes vgs. står på spill

Gjermundnes Landbruksskole trenger ny fjøs.

Alexander Raudøy  

Leserinnlegg

Pr. dags dato har Gjermundnes Vgs en båsfjøs med plass til 30 kyr. Alt er nå klart, Gjermundnes Vgs har fått vedtatt byggetillatelse, så nå er det kun opp til fylket å sette av penger til dette.

Båsfjøs er nå en gammeldags driftsform og ungdommen på Gjermundnes fortjener å følge utviklinga her i Norge. Skal virkelig et landbruksfylke som Møre og Romsdal være bekjent med å ha et skolebygg som utdanner ungdommer etter en driftsform som tilhører 1980-tallet?

Det er viktig at vi lærer oss hvordan en løsdriftfjøs fungerer i praksis, hvordan vi bruker de nye maskinene og hvordan systemet fungerer. Når vi er ferdig på skolen etter 1-3 år, og kommer til en gård, da er det større og større sjanse for at det er løsdrift der og da trenger vi faktisk den kunnskapen!

Allerede i 2034 blir det forbudt med båsfjøs og alt skal over til løsdrift.

Så, hva er egentlig forskjellen på båsfjøs og løsdriftsfjøs? Og hva foretrekker kua selv?

Båsfjøs

Hver ku har sin båsplass med cirka 1,2 m bred og 2 m lang. Rett bakk er det en gjødselrist som all avføring går i. Kua bor i båsen sin hele vinteren.

Løsdrift

Husdyrhold der dyrene går løse i et inngjerdet område innendørs i stedet for å stå bundet på bås. Det gir anledning til at dyrene kan bevege seg fritt. 

Denne driftsformen blir stadig vanligere i både melkeproduksjon og det er heller ikke lengre tillatt å bygge båsfjøs for storfe.

Internatet trenger oppussing

Gjermundnes Vgs har om lag hatt 120 elever de siste årene. Ikke bare er det fjøsen som trenger oppussing, men også internatet.

Skolen tilbyr internatplass til elever utenfor nærområdet. Men nå er internatet ved Gjermundnes Vgs, gammelt og slitt. Internatet er nå 49 år gammelt og trenger å fornyes. Det er to internatbygg ved skolen med plass til ca. 94 elever totalt.

Her ser du internatet som det står i dag:

Her er et av kjøkkenene på internatet:

Rommet til Maja Stamnes Larsen:

Dem som bor på internatet deler gang og toalett med en annen person. 12 personer ved den ene fløya ved internatet må dele en dusj.

Hva synst de som bor der om tilstanden på bygget? Hvordan er det å bo der?

Her er litt om hva Maja Stamnes Larsen synes:«Det går greit og bo der, men det er nå veldig slitt og bærer preg av 70-tallsstil og det gjør møblene også.» Videre forteller hun at om morgenen sliter hun med å få vasket seg på grunn av at det ikke er nok varmt vann til alle. Dusjen på internatet deles av 16 personer. Den er gammel og vanskelig å stille inn som lett fører til at en kan brenne seg. Kjøkkenet er gammelt og ovnen virker dårlig, forteller hun. Gulvet på rommet er kaldt og vanskelig å få rent. Ellers deler jeg gang og toalett å det går greit. 

Gjermundnes Vgs er heldige som har internat ved skolen. Det åpner muligheten for mange å gå på Gjermundnes, uansett hvor langt borte de skulle bo. Beliggenheten gjør det vanskelig å gå der uten et internat, men det er en fin plass med mye natur i rundt seg.

Senterungdommen og Senterpartiet ønsker å legge inn midler til ny fjøs og internat på Gjermundnes Landbruksskole. Dette før ungdommen som vil jobbe innen landbruket søker seg ut av fylket til mer oppdaterte og fremtidsrettet utdanningsformer.

Dette håper jeg de andre partiene også vil stille seg bak.

Alexander Raudøy

Styremedlem i Molde Senterungdommen, vararepresentant i Møre og Romsdal Senterungdommen