LESERINNLEGG

«At Reiten mener plasseringen på Hustad er problematisk er ikke annet enn provoserende»

REAGERER: Fræna-ordfører Tove Henøen (Sp) reagerer på at stortingspolitiker Steinar Reiten (KrF) heller vil ha fengsel på Digernes enn på Hustad, dersom det blir bestemt at det kun skal være ett fengsel i Møre og Romsdal.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Jeg er enig i Reiten at hensynet til innsatte veier tyngst, men det er ingen logikk i at dette gjør at man bør prioritere et nytt fengsel på Digerneset. Tvert imot.


Mener Hustad fengsel bør legges ned hvis det bare blir ett fengsel

Steinar Reiten (KrF) mener hensynet til de insatte må veie tyngst. Hvis det blir bestemt at Møre og Romsdal bare skal ha ett fengsel, bør dette legges til Digerneset, mener han.

 

Den raskeste, rimeligste og enkleste måten å få på plass fengselsplasser, slik at også kvinner kan sone i eget fylke, er ved Hustad Fengsel. Dersom Steinar Reiten hadde lest Mulighetsskissen som ble presentert for Mørebenken nå i oktober, så hadde også han sett den muligheten. Problemet er at man allerede har begynt en fogderistrid uten å se på hvilke potensiale som ligger på Hustad.

I mulighetsskissen for Hustad Fengsel skisseres det blant annet at de 32 plassene med lavere sikkerhet kan reduseres til 16, samt at det innenfor allerede eksisterende bygningsmasse er mulig å utvide med 20 plasser med høyere sikkerhet for 1/3 av prisen det koster å bygge helt nye celler i et nytt fengsel.

I mulighetsskissen foreslås det også en flytting av rusmestringstiltaket til lavere sikkerhet, da det vil styrke kvaliteten blant annet fordi det blir enklere nettopp å involvere familie og nettverk i behandlingsarbeidet.

Med flytting av rusmestringstiltaket vil fengselet ha kapasitet til 48 plasser, fordelt på to lokasjoner som enkelt kan deles av til spesialenheter. Det gir mulighet for å kunne ta imot f.eks. kvinner. I tillegg kan man altså utvide med 20 nye plasser på høy sikkerhet innenfor eksisterende bygningsmasse.


Fengselsstrid på fylkestinget

Politikere fra Sunnmøre og Romsdal står mot hverandre i synet på hvilket fengsel man bør satse på i Møre og Romsdal i framtida.

 

Reagerer på utspill fra Molde-ordføreren:

– Det er veldig skadelig at han går mot nytt fengsel på Sunnmøre

På fylkestingsmøtet i går forsøkte politikerne å komme fram til saker som de vil kjempe for ovenfor Stortinget. Flere sunnmørspolitikere ville legge presse på for et nytt soningssenter på Sunnmøre. Det gikk Molde-ordføreren imot.


Hustad fengsel har i tillegg et betydelig arealmessig potensiale for videre utbygging. Øst for hovedbygget er det plass til luftegård for nye celler i dagens bygg og eventuelt påbygg for ytterligere utvidelse ved avdeling for høyere sikkerhet.

At Reiten mener plasseringen på Hustad er problematisk er ikke annet enn provoserende.

Nettopp på grunn av den strategiske plasseringen har Hustad fengsel god tilgang til høyt kvalifisert personell, samt at det ligger strategisk til i forhold til innsatte fra hele Møre og Romsdal.

Jeg gjør Reiten oppmerksom på at avstand mellom søre Sunnmøre og Hustad er det samme som avstanden mellom nordre Nordmøre og Digerneset.


Tok opp Hustad fengsel på Stortinget

Onsdag møtte Romsdal Regionråd (ROR) Mørebenken på Stortinget. En av sakene som ordførerne fra Romsdal diskuterte med stortingspolitikerne var framtida for Hustad fengsel i Fræna.

 

Samtidig har en på Hustad en samlokalisering med politiet sin ATK-sentral. Her ser man også på mulighet for å bygge et felles administrasjonsbygg. Det vil gi betydelige synergier i form av samhandling, samarbeid og faglig utvikling og effektiv ressursutnyttelse.

Ingen bestrider behovet for oppgradering av Ålesund Fengsel. Møre og Romsdal har 33 fengselsplasser pr. 100.000 innbyggere, mens landsgjennomsnittet er 75. La oss derfor håpe at Konsekvensutredningen for Vestlandet kommer til at det er behov både for utviding av Hustad og nye celler i Ålesund.

Tove Henøen,

Ordfører i Fræna

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook