LESERINNLEGG

Slagbehandling må satses på!

– 12.000 i Norge rammes av hjerneslag hvert år. Den minste mistanke om akutt hjerneslag er nok til å ringe 113.

ET LEDERANSVAR: «Hjernerådet er tydelig: Det er ikke lenger lov å ikke prioritere hjernehelse. Denne oppfordringen har vi ved nevrologisk avdeling stilt oss bak. Det er et lederansvar å løfte frem hjernehelse som et satsingsområde. Viljen bør vises igjen i plandokumenter og strategier, men først og fremst i praktisk handling», skriver overlege Bernd Müller ved Molde sjukehus.   Foto: Kjell Langmyren

Leserinnlegg

«Verdens slagdag» 29. oktober gikk nesten ubemerket hen. Slik burde det ikke være.

12.000 mennesker i Norge rammes av hjerneslag hvert år. Slag er den hyppigste årsaken til ervervet varig funksjonshemning og tredje vanligste dødsårsak i Norge.

12.000 slagrammede hvert år betyr 12.000 berørte familier. Livet som kan forandres for alltid: Den gode pensjonisttilværelsen. Reisene sammen med ektefelle. Hagestell, håndarbeid. Leiligheten som skulle pusses opp. Nybilen som må selges. Aldri mer skitur til hytta. Slutt på høytlesing på sengekanten. Ingen lek med barnebarn. Hunden som er klar til å gå på tur – uten sin eier.

Noen må flytte hjemmefra. Trenger hjelp til alt. Total avhengighet av andre, hele døgnet. Ikke kunne be om hjelp fordi taleevnen er tapt. Smerter, lammelser og stive muskler. Poliklinisk botulinumtoksin-behandling hver tredje måned. Tvangsgråting, barnebarnet som ikke forstår. Kanskje epilepsi. Depresjon, endret personlighet og kognitiv svikt. Pårørende i sorg og bekymring.

Mye har heldigvis skjedd: Akutt slagbehandling har blitt avansert blålysmedisin. Intravenøs trombolyse gjenoppretter blodforsyningen til hjernen. Effekten overgår nytten av tilsvarende behandling av hjerteinfarkt. Tidsvinduet for trombolyse har åpnet seg på vidt gap. Vi ser færre store slag, men oppdager flere små. Såkalte hjernedrypp tas på dypeste alvor. Vi samarbeider med hjertespesialistene. Slik forebygges nye slag.

Vi er i tet i Norge hva angår akuttbehandling. Langt flere enn bare en av fem pasienter burde imidlertid få trombolyse. Trombefisking er en annen mulighet som forutsetter rask transport til nærmeste universitetssykehus. «Wake-up-stroke», slag ved oppvåkning, skjer typisk i løpet av de tidlige morgentimene. Også disse pasientene får nå hjelp. Akutt MR-undersøkelse avgjør om skadeomfanget kan begrenses og dyrebare hjerneceller berges.

Akuttmedisinsk behandling er viktig. Like viktig er tverrfaglig oppfølging fra første stund og over tid. Kompetanseverdien ligger i samspillet mellom fagfolk: Slagsykepleieren, legene på slagenheten, fysioterapeutene, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, logoped. Ressurskrevende, ja. Men det er mer ressurskrevende å la være. Hjernen er et plastisk og tilpasningsdyktig organ. Det må vi utnytte.    

Hjernesykdommene er snart Norges største helseutfordring og legger beslag på tid og ressurser i spesialisthelsetjenesten. De samfunnsøkonomiske omkostninger er enorme. «Hjernehelse» har dessverre levd en tilværelse som en bortgjemt plante. Et kjølig sted i mørket på et kott, gjennom en lang vinter. Nå skal planten frem i lyset. Med litt stell og gjødsling skjer veksten av seg selv.

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon som fremmer forskning, forebygging og behandling av hjernesykdommene. Høringsuttalelsen til regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge fra Hjernerådet er tydelig: Det er ikke lenger lov å ikke prioritere hjernehelse. Denne oppfordringen har vi ved nevrologisk avdeling stilt oss bak. Det er et lederansvar å løfte frem hjernehelse som et satsingsområde. Viljen bør vises igjen i plandokumenter og strategier, men først og fremst i praktisk handling.

Satsing på hjernehelse drives frem av en egen dynamikk. Hjernehelse er tidens krav, og bra er det. Godt hjulpet av dyktige kunnskapsformidlere som Kaja Nordengen, forfatteren av «Hjernen er stjernen». Boka om vårt - enn så lenge - eneste uerstattelige organ.

Mens planten spirer skal ett budskap inn i underbevisstheten: Den minste mistanke om akutt hjerneslag er nok. Du skal ikke vite eller tro. Fastlegen kan ikke hjelpe. Ring 113. Da får du hjelp. Sekundene teller. Målet er et godt og aktivt liv etter et slag.

«Tid er hjerne». 

Bernd Müller, overlege nevrologisk avdeling

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook