LESERINNLEGG

Helse Møre og Romsdal skal kutte 470 millioner, men effektivisering krever først investering!

Leserinnlegg

Månedlig blir pasienter liggende ekstra døgn på sykehuset, ikke fordi de ikke er friske nok til å dra hjem, men fordi det ikke er nok tid til å planlegge hjemreise og videre behandling. Løsninga på effektivisering er ikke kutt, men tilstrekkelig antall ansatte og utstyr til å drive effektivt. 

Helt siden dag én i turnustjenesten har det handlet om å spare og om å jobbe kjappere. Paradokset er at sykehushverdagen er full av flaskehalser som hindrer effektiv jobbing. Og disse flaskehalsene handler ikke om at ansatte ikke jobber kjapt nok, men de forsterkes av mangel på ansatte og mangel på forståelse om at effektivisering krever investering. Senere kan man høste avkastning i form av reduserte kostnader.

Mangel på ansatte, høyt tempo og mye overtid bidrar til ineffektivitet. Det er som å tømme grus i maskineriet. Alle venter på alle. Turnuslegen venter på at assistentlegen, som er opptatt i to andre telefoner, skal ringe opp igjen. Radiologen har ikke mulighet til å gjennomføre ultralyden fordi køen er for lang. Bioingeniøren har ikke tid til å kjøre analysene fordi det er så mange prøver som skal tas. Og sykepleierne løper fram og tilbake til pasienten, som naturlig nok ringer i snora fordi han er utålmodig fordi legen ikke dukker opp. Jeg vil påstå at månedlig blir pasienter liggende ekstra døgn på sykehuset, ikke fordi de ikke er friske nok til å dra hjem, men fordi det ikke er nok tid til å planlegge hjemreise og videre behandling. 

Det er illustrerende at en av overlegene på medisinsk avdeling fortalte at hun hver dag har dårlig samvittighet for at hun ikke får tid til å lære opp nye kolleger. Flesteparten av legene blir allmennleger. Mangelfull faglig veiledning i sykehusturnus fører derfor trolig til dårligere fastleger. Dette vil igjen – på lang sikt – øke trykket på spesialistene på sykehuset. 

Jeg har jobbet noen somre i Nord-Norge som lakseslakter i et oppdrettsfirma med ca 500 ansatte og omsetning på over 4 milliarder. I det enorme produksjonslokalet ble fisk bløgget, sløyet, sortert, filetert og fryst i enorm hastighet. På det meste kjørte én trailer i timen ut av fabrikken, fullastet med fersk laks. De ansatte jobbet hardt, tempoet var høyt, men man var et lag og det var alltid ledere tilstede på gulvet som sørget for at alt fungerte sømløst og knirkefritt. 

Kontrasten til Molde sjukehus kunne ikke vært større. Dette til tross for at også Molde sjukehus drives som en fabrikk. Det hersker en generell frustrasjon over alt som ikke fungerer. Jeg har til sammen brukt mange arbeidsdager på å lete etter ledige undersøkelsesrom, lete etter en  ledig PC å arbeide på, vente på at den ene telefonen på felleskontoret skal bli ledig, starte maskinen på nytt fordi programmene kræsjet og til og med lete etter pasientene. Noen av flaskehalsene kunne enkelt vært eliminert om ledere i større grad hadde vært til stede og lyttet til ansatte i arbeidet med forbedring/effektivisering. Effektiviseringsarbeid er ikke mulig så lenge man står midt oppi «produksjonen», og det må derfor være en lederoppgave å gjøre dette, eventuelt ta ut en ansatt av produksjonen for å drive med dette. Problemet er at mange av (mellom)lederne knapt nok har tid til å sette sine ben nede på gulvet. I stedet virker det som om de også er presset ovenfra og stadig må slukke branner og spare penger i stedet for å drive med utviklingsarbeid.

Det hele er som å være ombord i en synkende skute full av hull hvor det fosser inn vann. Du brøler til kapteinen «Skal vi tette hullene?», men kapteinen er ikke ombord og du får en mail med beskjed om å øse fortere. 

PS: Det presiseres at alle mine ledere på Molde sjukehus i praksis er mellomledere, mange av dem jobber knallhardt for å finne gode løsninger, men det virker som om de er like presset som alle andre.

Ole Robin Mikael Erlandsen, turnuslege Molde Sjukehus

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Facebook